Sök

Skolverket säger nej till försök med betyg i fjärde klass

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Förslaget att införa betyg från årskurs fyra på försök sågas av Skolverket. Men de politiska blocken håller fast vid sin kompromiss.

Skolverket anser att den genom genomförda reformen med betyg i sexan bör utvärderas innan man testar med betyg i fyran. Myndigheten är inte heller tillfreds med att deltagandet i det nya försöket är frivilligt.

– Man säkerställer inte att man får skolor med olika elevsammansättningar och man säkerställer inte den geografiska spridningen. Hundra skolor är ett relativt litet antal och urvalet riskerar därmed att inte bli representativt för alla elevgrupper, säger Cecilia Sandberg, enhetschef på Skolverket.

Även lärarfacken uttrycker farhågor.

– Det finns ingen som helst forskning som visar att tidigare betyg påverkar elevernas lärande positivt. Däremot finns det forskning som visar att lågpresterande och yngre elever kan få en negativ utveckling och prestera sämre, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas riksförbund påpekar att det finns en stor skepsis bland lärarna till tidigare betyg.

Men från politiskt håll finns ingen synlig tvekan. Alliansen gick till val på frågan om betyg i fyran. Efter diverse turer enades regeringen och Alliansen i början av förra året om kompromissen att införa betyg i årskurs fyra på försök i högst 100 skolor från höstterminen 2017.

Christer Nylander, Liberalernas talesperson i skolfrågor, anser inte att Skolverkets kritik gör att försöket bör avbrytas utan framhåller vikten av att gå vidare.

– Detta gör vi för att kunna utvärdera om betyg från årskurs fyra höjer kunskapsresultaten, säger han.

– Syftet med detta från vår sida är ju att så tidigt som möjligt hitta dem som behöver extra stöd och att sätta in stöd så tidigt som möjligt för att fler ska lyckas i skolan. Det blir också ett tidigt kunskapsfokus i skolan.

Allianskollegan Annika Eclund, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, anser att regeringen är bunden av överenskommelsen om försöksverksamhet oavsett vad Skolverket tycker i frågan.

– Det är vi politiker som fattar besluten och myndigheterna har att rätta sig efter det. Det vore konstigt om de skulle kunna skjuta det i sank, säger hon.

Helene Öberg, statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), konstaterar att det finns en politisk överenskommelse.

– Vi stod i ett läge där riksdagen var på väg att driva igenom en sänkning av betygsåldern för alla tioåringar, säger hon.

– Den situationen vill vi inte hamna i. Utifrån hur läget var, så är det här en kompromiss som vi tycker är okej.