Sök

Skolverket: Programmering inget eget ämne

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Programmering blir sannolikt inte ett eget ämne i grundskolan. Mycket tyder på att Skolverket istället kommer att föreslå att området integreras med ämnen som matematik, slöjd och teknik.

Debatten har gått het kring om programmering ska bli ett eget ämne i grundskolan eller inte. Skolverket utreder frågan på regeringens uppdrag, och nu pekar det mesta mot att myndigheten kommer förorda att området delas upp och bakas in i redan befintliga ämnen.

– Allt är inte klart än, men min bild av det hela är att programmering kommer att integreras i andra ämnen, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Så programmering blir inget eget ämne?

– Just, precis.

Vad är fördelen med att göra så istället för att ha programmering som ett eget ämne?

– Programmeringen får naturliga hemvister, till exempel genom att delar av området har uppenbara kopplingar till matematik. Andra delar har kopplingar till teknikämnet. Slöjd skulle kunna vara en annan sådan hemvist, med kreativt skapande och byggande som har digitala inslag.

Ytterligare ett exempel är samhällskunskap, som kan involvera de samhälleliga aspekterna av digitaliseringen och hur människors liv påverkas av digitala tjänster.

– Vår grundskola är väldigt inriktad mot att utveckla medborgerliga färdigheter som alla behöver. Vi lever i en värld präglad av digital teknik, då är det naturligt att harmonisera det med den utbildning man ger i grundskolan, säger Peter Karlberg.

Från vilken årskurs är det lämpligt att föra in programmering i undervisningen?

– Från ettan eller tvåan och sedan kan man öka komplexiteten högre upp i skolsystemet.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokumenten för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Programmeringens plats i undervisningen är en del av det uppdraget.

Under de senaste månaderna har Skolverket i konferenser och via olika expertgrupper samlat in synpunkter från såväl skolans värld, som akademin och näringslivet. Förslaget om en nationell it-strategi för grundskolan ska lämnas i slutet av mars, förslaget om en strategi för gymnasieskolan en månad senare.

När det gäller den del av uppdraget som omfattar programmeringen har Skolverket fått förlängd utredningstid och Peter Karlberg understryker att sista ordet ännu inte är sagt.

– Det färdiga förslaget kommer vi att lämna till regeringen den 30 juni, men redan i april eller maj kommer vi ha förslag som går ut på remiss, säger han.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.