Sök

Skolverket inför tuffare regler för nationella prov

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Efter flera läckor vill Skolverket nu ta ”ett krafttag mot fusk”. Bland annat ska alla prov genomföras senast klockan 09.00 på provdagen.

Delar av tre nationella prov har under våren spritts i förväg på sociala medier. Med anledning av detta stramar Skolverket nu upp reglerna.

Myndigheten konstaterar att alla skolor har en skyldighet att förvara och genomföra proven på ett sätt som omöjliggör fusk. Därför har det även tidigare funnits tvingande regler för hanteringen av proven. Men dessa har inte varit tillräckliga och stramas nu åt ytterligare:

  • Proven i år 9 och gymnasiet ska påbörjas senast klockan 09.00 på provdagen.
  • Endast rektorn kan besluta om ett annat datum, vid exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor och idrottsdagar är inte godtagbara skäl.
  • Skolverket rekommenderar att rektorn utser en särskild person med ansvar för att proven hålls inlåsta.
  • Förseglingen på proven får brytas dagen innan endast om det finns elever med behov av anpassningar på grund av funktionsnedsättning.
  • Skolor som har en bristfällig hantering av proven kommer att rapporteras till Skolinspektionen.