Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Skolor får införa visst slöjförbud

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolor kan förbjuda elever att bära heltäckande slöja i vissa situationer, slår Skolverket fast. Det gäller om klädseln väsentligt skulle försvåra samspelet mellan lärare och elev eller medföra särskilda risker vid exempelvis laborationer.

Ett generellt förbud mot heltäckande slöja är däremot inte möjligt.

   Läraren ska avgöra om ett förbud är rimligt. Så långt det går ska dock skolorna försöka anpassa undervisningen, anser Skolverket.

  Efter en kritiserat lång utredningstid kom DO i slutet av 2010 med sitt besked om hur myndigheten ser på slöja i skolan. I beslutet skrev DO att det enligt dess tolkning strider mot diskrimineringslagen att utestänga en elev från undervisning för att hon bär slöja som täcker ansiktet.

   Utredningen tillkom sedan en kvinna anmält sin skola för diskriminering. Kvinnan bar ansiktsslöja, så kalad niqab, och utbildade sig till barnskötare.

Utbildningsminister Jan Björklund välkomnar Skolverkets klargörande av reglerna för heltäckande slöja i skolan.

   – Det ger precis det handlingsutrymme som skolorna behöver. Lärare får förbjuda heltäckande slöja, om det försvårar kontakt och samspel i klassrummet, säger han till TT.

   Men innebär det inte ett visst godtycke om läraren kan hänvisa till samspelet i undervisningen?

   – Ja, men det är det det handlar om. Undervisningen i ett klassrum är ett samspel mellan människor, och i väldigt många situationer i detta samspel så måste man kunna se varandra i ansiktet.

   Skolverkets beslut innebär inte några nya riktlinjer utan snarare att man står fast vid dem som infördes för ett antal år sedan.

   DO fastslog 2010 att det stred mot diskrimineringslagen att utestänga en elev från undervisningen för att hon bar slöja.

   – Sedan dess har det rått en viss oklarhet, men nu får man väl säga att det klaras ut och att Skolverket vidhåller sin ursprungliga hållning och går emot DO, säger Jan Björklund.

Beslutet välkomnas även av Lärarförbundets ordförande Eva- Lis Sirén, som säger att det ger skolorna det handlingsutrymme de behöver.

   – Diskrimineringsombudsmannen har tidigare fastslagit att det är diskriminerande om en skola tar ett generellt slöjförbud. Undervisning är dock ett samspel mellan elev och lärare och det finns situationer som försvåras om en elev bär slöja. Det är rimligt att lärarna själva tillåts bedöma det, säger Eva-Lis Sirén.

Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca är kritisk till Skolverkets beslut.

   – Det är ett dåligt beslut, som innebär att det blir upp till enskilda lärare att avgöra om du har rätt till utbildning eller inte. Det är en grundläggande rättighet för alla, oavsett vilken religiös bakgrund du har, säger hon till TT.

   – Detta är inte något stort problem inom utbildningsväsendet. De fall där man måste identifiera en elev vid prov eller liknande, så har man löst det, säger Rossana Dinamarca.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Agneta Broberg välkomnar Skolverkets beslut.

   – Det är helt i linje med DO:s tidigare beslut och det vi står för i dag. Alla elever är välkomna till skolan och man får inte ha ett generellt förbud, utan det ska bedömas i varje enskilt fall, säger hon till TT.

   – Och då ska det finnas sakliga skäl där just slöjan kan vara ett hinder, säger Broberg, som konstaterar att Jan Björklund gör en annan tolkning när han säger att Skolverket går emot DO.