Sök

Så vill ministern förbättra lärarutbildningen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lågt söktryck och många avhoppare. Lärarutbildningarna kritiseras för dålig kvalitet, mitt under brinnande lärarbrist. Nu vill regeringen förbättra svenska lärarstudier.

Färsk statistik från UHR (Universitets- och högskolerådet) visar att ett antal lärarutbildningar tillhör de kurser och program som har färre än tio sökande.

Samtidigt visar UKÄ:s (Universitetskanslerämbetet) granskning från tidigare i år att 32 av 67 för- och grundskollärarutbildningar håller för låg kvalitet. Detta medan regeringen räknar med att befolkningsökningen bidrar till att lärarbristen kommer att gå upp till 80 000 år 2031.

Nu får två utredare i uppdrag att lämna förslag på hur lärarutbildningen ska bli bättre på ett antal olika punkter.

Förra gången utbildningen reformerades var 2011.

– Det är viktigt att vi håller en balans mellan ett behov av att reformera lärarutbildningen men också behovet av att hålla i arbetsro och långsiktighet. Det har gjorts ett stort jobb med våra lärarutbildningar och mycket fungerar bra. Men vi vill att lärarutbildningen ska fungera ännu bättre. Så att vi får ännu starkare lärare och ett starkare läraryrke. Vi har sett kvalitetsbrister som vi nu låter två utredare titta närmare på. En del saker som borde kunna ge förbättrad lärarutbildning och ett starkare läraryrke. Kan man jobba på strategiskt klokare sätt för att få fler lärarledda timmar på utbildningen? Kan man stärka metodiken?, säger, säger Matilda Enkrans, minister för högre utbildning och forskning, till Lärarnas tidning.

Frågan om det ska finnas 27 lärosäten med rätt att examinera lärare även i framtiden, är inte en faktor just nu.

– Det är inget som utredningen tittar på. Och det kan man ändå säga att vi ska ha tillgång till högre utbildning i hela landet och vi ska fortsätta med kunskapslyftet, det är vi också överens om i mittensamarbetet och som står tydligt i januariavtalet, säger hon.

Maria Guthke, Matilda Ernkrans och Isak Skogstad.

Utredarna ska bland annat undersöka hur kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas, precis som fokuset på metodik. En annan fråga är om KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) ska kunna kortas. Men den fråga som är viktigast för Maria Guthke, ordförande för Lärarförbundet Student, är antalet lärarledda lektioner.

– Det är ett skämt. Genomsnittet av lärarstudenter får åtta timmar i veckan, även om vi har heltidsstudier. Det gör det svårt att lära sig, säger Maria Guthke.

Isak Skogstad tillhör de skarpaste kritikerna av den nuvarande lärarutbildningen, men har en hoppfull syn på en kommande förbättring.

– Hur många vill investera fem år av sitt liv i en utbildning som inte håller måttet? Om man i stället tog fram lärarutbildningar som på riktigt förberedde studenterna inför yrkesutövningen och innehöll relevant kognitionsvetenskaplig forskning kan statusen för utbildningen höjas, vilket på sikt kan komma att generera fler sökande, säger han.

Maria Guthke, som själv har läst tre av fyra år på grundskollärarutbildningen, förklarar:

– Det saknas praktiknära forskning. Vi lär oss teorier om hur barn lär sig och utvecklas, men sen är det svårt att använda dem i praktiken. Verkligheten har så många faktorer som vi inte tar hänsyn till när vi sitter på universitetet. Den forskning som vi läser är heller inte är baserad på svenskt skolväsen – eller är hundra år gammal, säger hon.

Högst söktryck inför våren har medicin- och juristutbildningen i Stockholm och Lund.

– Många studenter söker sig till utbildningar som har omvittnat höga krav och kvalitet. Ta exempelvis juristutbildningen, den anses ha hög status för att den kräver mycket av studenterna. Lärarutbildningarna är tvärtom, de är omvittnat kravlösa och har låg status. Det leder till en negativ spiral, som gör att sämre och sämre studenter söker sig till läraryrket. Den utvecklingen måste hejdas omedelbart.

Utredningen är ett resultat av regeringens samarbete med Liberalerna och Centerpartiet, och ska vara färdig i slutet av mars 2020.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!