Sök

Så svarar Skolsverige på de förenklade kunskapskraven

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Regeringen lovar enklare formulerade kunskapskrav redan 2020. Lärarnas tidning låter några skolexperter sätta betyg på den nya reformen.

I en artikel i Dagens Nyheter säger utbildningsminister Anna Ekström att de nya, förenklade kunskapskraven ska bli färdiga till nästa år. Samtidigt ska kraven minskas på att elever i de lägsta klasserna ska leverera analyser.

Så här tycker Skolsverige om

1)   De förenklade kunskapskraven

2)   Slopade krav på analys för yngre barn

Sara Persson, SVA-lärare, Gunnebo

Sara Persson, SVA-lärare.

– Jag känner mig skeptisk eftersom jag inte tror att det kommer att räcka. Ett problem som många upplever är att det inte finns någon progression i de olika betygsstegen, du ska lära dig samma sak men med olika kvalitet. Det är många värdeord som är svåra att förstå för föräldrar och elever. Jag tror att man antingen får göra om kursplanerna helt eller acceptera att lärarna, professionen, kan tolka kriterierna även om de är svåra att förstå för andra.

– Det tycker jag är positivt. Man måste kunna något innan man kan resonera, reflektera och värdera, så det är bra att man kommer ifrån det i yngsta åldrarna. Jag tror att många kollegor känner så också.

Jörgen Tholin, docent och statlig utredare i betygsutredningen:

Jörgen Tholin, betygsutredare.

– Jag tror att det blir väldigt, väldigt bra. Många lärare vi pratar med tycker att kraven är svåra att tolka och att de ligger på en nivå som gör dem svåra för eleverna att greppa. Betyg handlar om tolkningar och man måste hela tiden diskutera olika tolkningsmöjligheter för att det ska bli så bra som möjligt, precis som vi försöker göra i utredningen.

– Det finns en diskussion idag om hur mycket analys man kan kräva av barn. Och det verkar oerhört rimligt att tona ner de delarna för yngre barn. Men det är svårt att säga någon exakt ålder för hur mycket man kan kräva.

Robert Fahlgren, vice förbundsordförande Lärarförbundet:

Robert Fahlgren, Lärarförbundet

– Det här är ett besked vi välkomnar. Förhoppningen är att vi får en läroplan som är lättare att tolka och som ger en bättre gemensam bild av vad eleverna ska sträva mot och vad de måste jobba med för att uppnå. I vardagen kanske vi kan lägga mindre tid på att förstå och tolka kunskapskraven, både lärare emellan men också lärare till elever och lärare till föräldrar.

Henrik Isacsson, högstadielärare i SO-ämnen, på Mörbyskolan i Danderyd:

– Med tanke på att alla lärare jag känner skriver om betygskriterierna själva för att de ska bli förståeliga för eleverna så är det ett steg i rätt riktning. Men jag vet inte om det löser så många problem att bara förenkla språket, innehållet är fortfarande en intressant fråga. Jag ser en risk i att man bara sätter ett litet plåster på problemet.

– Det är positivt att tolkningsutrymmet blir mindre. Det kanske skapar mer likvärdighet mellan skolor.

 Isak Skogstad, gymnasielärare och bokaktuell skoldebattör:

Isak Skogstad, skoldebattör

– Det är en efterlängtad förändring som ger läraren mer utrymme att avgör vad som faller inom ett visst betygssteg. Däremot tror jag att det behövs mer än så. Det räcker inte att stanna vid kunskapskraven, man måste revidera läroplanen.

– Det går hand i hand med vad kognitionsforskningen säger. Fakta och kunskap går före analys. Däremot tycker jag att det är olyckligt att vi pratar om ”fakta”, när det handlar om ”factual knowledge”. I svensk kontext vore "ämneskunskaper"  bättre. Ämneskunskaper går djupare än fakta, de handlar inte bara om årtal. De gör att man kan resonera.

Maria Guthke, ordförande för Lärarförbundet Student:

Maria Guthke, ordförande för LF Student.

Jag tycker att det är positivt att regeringen ska se över och förtydliga kursplanerna och kunskapskraven, det är jätteviktigt att betygssättningen är rättssäker och rättvis. Jag kan tänka mig att det är svårt för lärarstudenter att ta till sig betygskriterierna. Det är väldigt komplext och abstrakt och svårt att förstå hur det ska fungera i verkligheten. Jag hoppas att det blir tydligare för oss framtida lärare vad som förväntas av oss.

– Jag tycker inte att faktakunskaper och analys utesluter varandra, men jag håller med Anna Ekström (utbildningsminister, reds anm) om att det behövs en viss faktagrund för att man sedan kunna analysera saker.

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.