Sök

Så pratar du med barnen och eleverna om coronaoron

Maria Bergstrand, från Svenska skolkuratorers förening, ger sina bästa tips på hur du pratar med barnen om coronaviruset.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Barn och elevers rädsla och oro kan variera inför coronaviruset. En del uttrycker sina funderingar öppet medan andra bär dem inombords – andra är inte alls bekymrade. Men de flesta barn, ända ned i tid förskoleåldern, vet att det finns något som heter coronavirus och det kan skapa tankar och känslor hos dem.
Maria Bergstrand, från Svenska skolkuratorers förening, ger råd om hur du möter barnen och eleverna.

Så pratar du med barnen och eleverna om coronaviruset

 • Våga fråga barnet/ eleven om du märker att det är något hen funderar på.
 • Lyssna på barnet/eleven- överför inte dina egna känslor och ta barnet/elevens oro på allvar.
 • Hjälp barnet/eleven att "stå ut" i den jobbiga känslan- det är inte farligt att känna sig rädd eller orolig ibland. 
 • Ge saklig information på en åldersadekvat nivå.
 • Vänd dig till din lokala elevhälsa (skolkurator/skolsköterska) om du har funderingar.
 • Källa: Maria Bergstrand, från Svenska skolkuratorers förening

  För mer information läs på Krisinformation.se (OBS! extern länk)

  Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

  Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.