Sök

Så agerar du när elever uttrycker extrema åsikter

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lärarnas tidning frågade Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket, hur man som lärare ska agera när man misstänker eller får bekräftat att en elev hyser våldsbejakande/extrema åsikter.

– När en elev uttrycker en extrem åsikt är det en möjlighet för skolan – och samhället – att kunna nå den individen. Men vi vet att många lärare backar från de här samtalen när det hettar till i klassrummet. Om man däremot är orolig för att en enskild elev är i riskzonen för att begå brottsliga handlingar och fara illa ska man göra en orosanmälan och lämna över ärendet till socialtjänsten, säger Hugo Wester.

Samtidigt som man som lärare ska vara vaksam på extrema åsikter är det viktigt att värna yttrandefriheten.

– Skolans personal får inte blir åsiktspoliser eller ägna sig åt åsiktsregistrering. Om eleverna vet att om de säger att de stöttar IS så ringer läraren till säkerhetspolisen, finns det en risk att samtalen tystnar. Då förlorar skolan en möjlighet att påverka eleven i demokratisk riktning.

Frågorna är svåra men enligt Hugo Wester måste man inte vara expert på terrorism för att kunna agera och diskutera.

– För skolan är det viktigare att ha en gemensam syn på skolans demokratiuppdrag och att kunna undervisa om kontroversiella frågor än att exakt känna till alla symboler eller tecken på radikalisering, säger han.