Sök

S vill förbjuda religiösa friskolor

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Religiösa friskolor hör inte hemma i svensk skola, anser Socialdemokraterna. Nu går partiet till val på löftet om att förbjuda religiösa friskolor, gamla som nya.

– Vi är livrädda för den segregation som vi ser i det svenska skolsystemet. Och vi ser att vi med religiösa friskolor också får en segregation som är på religiös grund. Så vill vi inte ha det, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) på en pressträff tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Den svenska skolan ska vara en samlingsplats där elever med olika bakgrund träffas och lär känna varandra som barn, säger hon.

Socialdemokraterna har redan ett kongressbeslut på att konfessionella inslag inte ska få förekomma i skolan. Nu väljer partiet att lyfta fram och utveckla beslutet till ett vallöfte om att helt förbjuda religiösa friskolor.

Enligt S bidrar de religiösa skolorna till att öka segregationen och vidga klyftorna i samhället, och dessa problem har tilltagit under de senaste åren.

– De marknadsför sig genom att erbjuda religiös uppfostran eller tävlan om vem som bäst kan recitera religiösa skrifter. Och de marknadsför sig faktiskt utifrån affärsidén att öka segregationen i den svenska skolan, säger Ardalan Shekarabi.

I dag är det förbjudet med konfessionella inslag i undervisningen, men det är tillåtet på exempelvis morgonsamlingar och aktiviteter under lunchrasten.

– Med den politik vi går till val på kommer det också att bli förbjudet med konfessionella inslag på den övriga skoldagen, säger Anna Ekström.

Ingen elev ska utsättas för religiös indoktrinering, vare sig av en präst eller imam, är beskedet.

Ekström säger att förslaget respekterar nationella minoriteter, som har en skyddad ställning i lagstiftningen. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

– När det gäller de judiska skolor vi har i Sverige i dag, ser jag inga skillnader jämfört med dagens system. För så vitt jag vet så har de inga konfessionella inslag i sin skolverksamhet, säger Anna Ekström.

Inom kort kommer regeringen att lägga ett lagförslag om att den som vill starta och driva friskola ska lämplighetsprövas.

– Då finns det möjlighet att redan då ingripa mot ägare som är olämpliga. Men vår bedömning är att det inte är tillräckligt, utan vi måste också principiellt sätta punkt för religiösa friskolor, säger Ardalan Shekarabi.

I dag finns ingen majoritet i riksdagen för att helt förbjuda religiösa friskolor. Liberalerna och Sverigedemokraterna vill dock förbjuda att nya religiösa friskolor etableras.

SD är kritiska till S vallöfte.

”Att förbjuda väl fungerande skolor för att några få inte sköter sig, och inte följer att utbildningen skall grundas på icke konfessionell grund samt västerländska kristna värderingar, är ett skämt”, skriver partiets skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson i en kommentar.

Kristdemokraterna anser att S ägnar sig åt kollektiv bestraffning i stället för att rikta insatser mot de skolor som har problem.

– Vi behöver skarpare insatser mot skolor som inte följer lagen, skolplanen och inte klarar av att se till att värderingar om jämställdhet och likabehandling efterlevs. De skolorna bör kunna stängas, säger Andreas Carlson, KD:s gruppledare i riksdagen.

– Det finns många kristna friskolor som erbjuder en skolmiljö som kanske passar bättre än den kommunala skolan. Den valfriheten vill vi värna.