Sök

Rektor får inte upphäva betyg

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

En rektor får inte upphäva betyg. Det slår Skolinspektionen fast i ett beslut där en rektor i Norrköping anklagas för att ha handlat olagligt när han upphävde betygen för tre missnöjda elever.

Två elever vid Mikael Elias Tekniska gymnasium blev inte nöjda med betyget G i en kurs de avslutat på vårterminen 2012. Anledningen var att betyget inte motsvarade vad de förväntade sig.

Tillsammans med ytterligare en elev, som fick IG på kursen, kontaktade de rektorn för att få sina betyg ändrade.

Rektorn bestämde då att det betyg som läraren satt inte skulle gälla och förlängde i stället kursen till slutet av höstterminen 2012 för de tre eleverna.

Läraren ifrågasätter nu om en rektor kan ogiltigförklara ett godkänt betyg och förlänga en redan avslutad kurs.

Och Skolinspektionen bekräftar: Att ett betyg inte motsvarar förväntningarna är inget skäl till att upphäva det.

Ett betyg får bara ändras om det är uppenbart oriktigt, anser Skolinspektionen och påpekar att det är den undervisande läraren som ska göra en eventuell ändring. Det är bara under vissa förutsättningar som en rektor kan ta över den uppgiften.

Skolinspektionen kräver nu att Mikael Elias Tekniska gymnasium ser över rutinerna för betygssättning.

När det gäller eleven som fick IG har Skolinspektionen inga synpunkter. Får man IG har man rätt att antingen gå om eller göra en prövning av kursen.

De två elever, som fick G i betyg, får också fortsätta att gå kursen och har alltså möjlighet att höja sina betyg. Skolinspektionen menar att det är orimligt att de två ska drabbas av att rektorn har gjort fel.