Sök

Regeringen vill förbjuda nya religiösa friskolor

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Regeringen vill sätta stopp för fler religiösa friskolor, och undersöker nu de lagliga möjligheterna.

Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ger regeringen nu utredaren Lars Arrhenius i uppdrag att se om det går att förbjuda nya religiösa friskolor.

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

– De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelsemyter. Det är fullkomligt oacceptabelt. Nu tar regeringen de första stegen mot att stoppa nya religiösa friskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

I Sverige finns ett sjuttiotal friskolor med religiös inriktning, de flesta kristna. Dessa kommer inte att beröras.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund:

– Förslaget bygger på känslor och inte på objektiv grund. Uppfyller skolan villkoren för ett tillstånd, eller gör man inte det? Man kan inte utesluta en kategori skolor, säger hon.

Utredningen ska redovisas i december 2019. Det pågår redan en utredning om religiösa friskolor, som nu alltså utökas.

Bland annat undersöker Lars Arrhenius också om det går att göra undantag från bestämmelserna om att undervisning ska vara fri från religiösa moment i samband med till exempel skolavslutningar.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.