Sök

Regeringen ser över BEO efter tuffa kritiken

Barn- och elevombudet BEO har varit utsatt för hård kritik senaste tiden – både internt och externt där bland annat Roger Haddad (L) krävt att den läggs ner.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Regeringen kommer att se över Barn- och elevombudets (BEO:s) roll efter omfattande kritik, skriver Dagens Nyheter.
– Tanken är att skapa en större tydlighet för huvudmän, lärare och elever, säger utbildningsminister Anna Ekström till DN.

BEO har kritiserats för att driva skadeståndsärenden där elever blivit kränkta för långt. Så pass långt att lärare i vissa fall inte längre vågar ingripa mot stökiga elever.

Ett exempel som fått kritik är fallet med en lärare som lyfte undan en pojke som enligt läraren blockerade vägen för andra. Det fallet driver BEO just nu till Högsta domstolen, och yrkar på att kommunen betalar 10 000 kronor i skadestånd till eleven, trots att både tingsrätt och hovrätt ansett att läraren gjort sitt jobb.

En del i översynen som nu planeras är att se över gränsdragningen mellan BEO och Skolinspektionen. I dag kan ett ärende där en lärare friats för en händelse av Skolinspektionen ändå drivas vidare av BEO.

- Jag tycker att det är viktigt att lärare, rektorer och skolhuvudmän får tydliga besked oavsett vilken skolmyndighet som de vänder sig till, säger Anna Ekström till DN.