Sök

Psykisk ohälsa vanligare bland stressade elever

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är nästan dubbelt så vanligt bland tonåringar som är stressade över skolarbetet. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland tonåringar som uppger att de är ganska eller mycket stressade över skolarbetet, jämfört med dem som är lite eller inte alls stressade. Det visar Folhälsoinstitutets undersökning Skolbarns hälsovanor.  

 

Bland de flickor som uppger att de är stressade av skolarbetet uppger 68 procent att de har psykosomatiska besvär. Bland de flickor som inte stressas av skolarbetet är motsvarande siffra 36 procent.

Av de pojkar som är stressade uppger 48 procent att de har psykosomatiska besvär, jämfört med 21 procent av de som inte är stressade.

– Sedan slutet av 1990-talet har ökningen av andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med ökningen av psykosomatiska besvär. Det innebär att den ökade skolstressen kan ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland tonåringar, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.