Sök

Oro för coronavirus hotar nationella prov

Coronaoron kan ställa till det för nationella proven runt om på skolorna. Foto: Colourbox, TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Många barn och ungdomar hålls just nu hemma från skolor på grund av oro för coronaviruset. Om frånvaron fortsätter under nästa vecka påverkar det de nationella proven i svenska för årskurs 9.

Rektorn Susanne Tistad på Källängens skola åk 4-9 på Lidingö hade i går 100 elever frånvarande av 700 efter sportlovsveckan. Om det beror på oro för coronaviruset, sjukdom eller annat skäl kan inte rektorn svara på. Hon är dock bekymrad över hur hon som rektor ska kunna garantera eleverna en kvalitativ undervisning när de inte befinner sig på skolan.

–  Och så har vi nationella prov i svenska i årskurs 9 under nästa vecka och hur gör vi med dem ifall många elever är borta? Proven är viktiga för betygsättningen, säger hon.

Frånvaro är sanktionerad av Lidingö stad för elever som varit i smittspridningsområden även om de inte uppvisar sjukdomssymptom. Fler kommuner och friskolor har kommit med liknande råd, trots att Folkhälsomyndigheten ger rådet att eleverna kan gå till skolan så länge de inte uppvisar några symptom.

I Staffanstorps kommun har man till och med uppmanat elever och personal att stanna hemma – oavsett om de har symptom – under två veckor om de varit i ett smittspridningsområde.

Men från och med nästa vecka går elever i årskurs 6 och 9 in i en intensiv period med nationella prov.

Skolverket: Flyttar inte provet

Anders Boman är enhetschef för nationella prov på Skolverket. Han säger att Skolverkets plan är att de nationella proven, som startar den 10 och 12 mars med två prov i svenska för årskurs 9, ska genomföras som planerat.

– Proven planeras upp emot 1,5 år i förväg och att ändra datum låter sig inte göras. Det skulle vara väldigt besvärligt för skolorna och svårt från statens sida att med kort varsel hitta nya datum, säger han.

Anders Boman, enhetschef nationella prov Skolverket<br />Foto: Skolverket

Hur ska skolor med många frånvarande elever hantera situationen med de nationella proven?

–  Om en skola skulle ha många frånvarande elever så kan rektorn använda sig av så kallat särskilt skäl och låta eleverna göra provet i efterhand. De särskilda skälen kan användas vid exempelvis dödsfall eller sjukdom men inte vid studiedag eller resa, säger han.

Anders Boman poängterar att det dock är förenat med en risk att planera ett nationellt prov på ett annat datum eftersom provets innehåll kan vara känt då.

– ­Om det skett en viral spridning i samband med det ordinarie provdatumet så är det ingen större mening att eleverna gör provet utan då är det förverkat, säger han.

Kan skolan begära av Skolverket att eleverna får göra ett framtaget ersättningsprov om det ordinarie läcker ut?

– Nej vi har aldrig använt ersättningsprovet i efterhand utan bara när en spridning av det ordinarie provet varit känt i förväg. Om det läckt ut så får skolan istället ange att eleven inte deltagit, säger han.

Susanne Tistad ser att det kan få konsekvenser både för eleverna och ge merarbete för skolans personal om många elever inte kan göra det nationella provet i nästa vecka.

– Det hade varit en helt annan sak om skolmyndigheter och folkhälsomyndigheter hade varit tydligare med hur vi ska hantera en sådan här situation. Men nu trycks frågan så långt ned i systemet att det läggs på föräldrar och skolor att hantera detta själva, säger hon.

I helgen kom nya fall av smittade i Värmland där bland annat en lärare testat positivt  på Norrstrandskolan. Flera elever och lärare från olika skolor i Karlstad har varit med på en bussresa till Norra Italien där två personer blivit smittade av coronaviruset. Förutom läraren vistas ett tiotal elever från de berörda skolorna hemma som en försiktighetsåtgärd.

”Bara ett fåtal elever som berörs”

Amelie Wahlström är rektor på Rudskolan i Karlstad där en del av eleverna går.

Hur kommer ni göra med det nationella provet i svenska för åk 9 i morgon och på torsdag?

– Vi har endast ett fåtal i åk 9 som skulle kunna vara aktuella för detta. Vi hade en tanke om att elever i hemkarantän skulle kunna göra ersättningsprovet som skickats ut till alla skolor, när de är tillbaka i skolan igen. Det får de INTE göra enligt Skolverket. Ersättningsprovet får endast användas om ordinarieprovet läckt ut. Jag kan som rektor besluta om att flytta NP till annat datum om hela skolan (eller ev hela klasser) är avstängd, men det är ändå ordinarieprovet som ska göras då, men eftersom så få berörs på Rudsskolan så det är inte aktuellt. Jag tänker att vi har många olika sätt att pröva elever, ett nationellt prov är inte avgörande. Vi har tillräckligt underlag för att sätta ett slutbetyg ändå, säger Amelie Wahlström.

Kunskapsskolan i Nacka, Viktor Rydbergs samskola, och Campus Manilla som varit helt stängda under förra veckan öppnade på måndagen.

  • UPPDATERAD: 9 mars