Sök

Ny undersökning – lärare kränker kristna elever

Kristna elever upplever sig kränkta under lektionerna på grund av sin tro – inte sällan av lärare.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Kristna ungdomar upplever att de blivit kränkta på grund av sin tro i skolan – inte sällan av lärare. Det visar en enkätundersökning från Sveriges kristna råd.

I rapporten ”Unga troende i samhället” har 393 unga kristna från olika kyrkotraditioner svarat på om de blivit kränkta på grund av sin tro. Varannan ungdom säger sig ha blivit utsatt. Vanligast är att kränkningarna kommer från kompisar, men var fjärde uppger att de blivit kränkta på grund av sin tro av lärare.

Enligt ungdomarna har det skett framför i allt i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen och religionskunskapen.

En 16-17-årig flicka berättar att en lärare har en "dumförklarande ton när det gäller kristendomen i förhållande till vetenskapen.”

En ungdom i åldern 18-20 år säger att hen blev kallad dum, samt hånades och tillfrågades om hon ”trodde på tomten också”.

En annan vittnar om ”raljerande över tro från lärare i religionskunskap i gymnasiet.”

10 procent av ungdomarna anger att de inte vet om de blivit kränkta, men utifrån frisvaren i enkäten tolkar rapportförfattarna det som att det så många som 60 procent har blivit utsatta på något sätt.

Även om studien är liten, ger den en fingervisning om hur unga troende upplever sin situation, enligt Sveriges kristna råd.

Ärkebiskopen Antje Jackelén skriver i en debattartikel i SvD, tillsammans med företrädare för andra kristna kyrkor, att det är särskilt allvarligt att unga utsätts för kränkningar av lärare.

Antje Jackelén

Både för att skolan ska vara en social mötesplats där man får lära sig att leva med personer som har en annan bakgrund och för att elever ska vända sig till sina lärare om de upplever sig utsatta.

Anmälningar om kränkningar i skolan på grund av religion eller trosuppfattning är inte särskilt vanliga jämfört med andra diskrimineringsgrunder, enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Förra året fick myndigheten in 47 sådana anmälningar inom utbildningsväsendet.

– Men antalet anmälningar ska inte ses som en avspegling av faktiska förhållanden. Det finns mycket som spelar in för att man ska anmäla eller inte, säger Clas Lundstedt, pressansvarig vid DO.

Rapportförfattarna betonar till exempel känslan av utsatthet och att uppleva sig kränkt, inte alltid faller inom ramen för en kränkning i juridisk mening.

Antje Jackelén och presidiet för Sveriges kristna råd vill nu se en fördjupad undersökning som reder ut om skolan lever upp religionsfriheten, barnkonventionen och läroplanen.