Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Ny organisering kan ge sänkt medlemsavgift

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund står inför tuffa ekonomiska tider. För att kompensera skulle det krävas 6 700 nya medlemmar varje år, enligt en ny utredning. Ett samgående kan göra det möjligt att sänka medlemsavgiften med 1 200 kronor per år.

En ny organisering mellan lärarfacken kan ge sänkt medlemsavgift.

Siffrorna kommer från en utredning som är en del av de kongresshandlingar som släpps idag.

Den visar att två separata lärarfack bidrar mer negativt än positivt till det fackliga arbetet. Det är slutsatsen av den analys som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund låtit göra av det avtal som sedan 1996 styr de två förbundens samarbete.

Analysen av samverkansavtalet visar att kostnaderna för förbunden beräknas stiga från 810 miljoner kronor i år, till en miljard kronor 2026. Det innebär att det skulle behövas 6 700 nya betalande medlemmar årligen för att upprätthålla samma nivå på arbetet som idag.

– Det är inte svårt att se att det finns stora vinster med att sammanföra de resurser som idag finns inom två separata lärarorganisationer. Både när det gäller kompetens, ekonomi och effektiviseringar genom undvikande av dubbelarbete, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Kostnaderna blir högre av dubbelarbete och dubbla uppsättningar av den nationella organisationen.  En samordning av funktioner skulle innebära 100 kronor per medlem varje månad. Pengar som kan användas till att sänka medlemsavgiften med 1 200 kronor årligen.

– Ett sånt ställningstagande har vi inte gjort, medlemsavgifter är kongressbeslut. Men vi kan se att om de två organisationernas kostnader skulle samordnas, skulle det också innebära en kostnadsbesparing som antingen kan läggas på ännu kraftfullare fackligt arbete eller på sänkta medlemsavgifter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Redan idag förekommer ett utbrett samarbete mellan förbunden på lokalnivå.

9 av 10 ordförande och ombud uppger att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samarbetar i förhandlingar.

6 av 10 ordförande och ombud säger att förbunden samarbetar om allt, eller det mesta.

Nästan samtliga av dessa menar att samarbetet går mycket eller ganska bra.

Samtidigt uppger hälften av ordförandena att man rekryterar varandras medlemmar.

Av de som svarat i undersökningen anser fler att det fackliga arbetet skulle ge bättre resultat om förbunden samarbetade ännu mer.

Av Lärarnas Riksförbunds ordförande, uppger en tredjedel att leveransen skulle förbättras och 20 procent att den skulle försämras. Bland Lärarförbundets ordförande uppger 3 av 4 att den skulle förbättras och endast 1 av 20 att det skulle försämras.

Samverkansavtalet infördes 1996 och gjordes om 1999.

I utvärderingen deltog dels ombud på arbetsplatser i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen, dels kommunföreningsordförande respektive avdelningsordförande i respektive organisation. Ett slumpmässigt urval om 1500 ombud och 150 ordförande drogs för varje organisation.