Sök

Modersmål krymps när SD tar makten

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Sverigedemokraterna har tagit makten i tre kommuner. Det innebär bland annat mindre pengar till modersmålsundervisning.

Louise Erixon (SD) är ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.<br />Bild: Johan Nilsson/TT

I skånska Hörby har den sverigedemokratiska budgeten röstats igenom. Anslagen till modersmålsundervisningen minskas från 3,3 miljoner till 1,6 miljoner. Kulturskolan får 200 000 kronor mindre och biblioteken bantas med 150 000 kronor.

Ett samverkansprojekt med Höör och Eslöv som går ut på att nå ungdomar som varken studerar eller arbetar skärs ned med 300 000 kronor.

SD är Hörbys största parti och Cecilia Bladh in Zito blir ordförande i kommunstyrelsen.

I Sölvesborg styr nu SD tillsammans med M, KD och det lokala Sol-partiet i vad som kallas Samstyret. Där har sverigedemokraten Louise ­Erixon röstats fram till ordförande i kommunstyrelsen.

Samstyrets budget är också klubbad och i den sparas 25 procent av modersmålsundervisningen, 130 000 kronor, in. Kommunen satsar 70 000 kronor på att utbilda skolpersonal om hedersproblematik och 400 000 i trygghetsåtgärder, som extra stöd till lärare och mindre grupper i en skola som beskrivs som otrygg.

Den SD-ledda majoriteten ska låta utreda möjligheterna till att införa frivilliga drogtester på högstadiet och gymnasiet.

De största enskilda investeringarna i kommunen nästa år, 20 miljoner, läggs på det pågående bygget av Falkviks skola och fritidshem.

I Bromölla har SD fått igenom sin budget och partiets lokale ordförande Eric Berntsson blivit kommunstyrelsens ordförande. Den kommunala budgeten består av en översikt av totala intäkter och utgifter och saknar närmare specificerade poster, men SD säger sig vilja prioritera arbetet mot psykisk ohälsa i skolan med ”tidiga åtgärder och krafttag”. Alla elever i låg- och mellanstadiet ska undervisas om kost och hälsa och all skolpersonal utbildas i frågor om psykisk ohälsa. Det ska finnas en kurator och skolsköterska på alla skolor och lärarsekreterare ska anställas.

Partiet vill dra in alla dispenser från delar av undervisningen som getts med hänsyn till kultur eller religion och före­språkar även att alla brottsmisstänkta elever omgående ska tas ur ordinarie skolverksamhet. Sverigedemokraterna vill också ha fler alternativ till förskolan och menar att vissa barn skulle må bättre i mindre grupper i familjedaghem.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.