Sök

Minskad spridning av nationella prov

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den otillåtna spridningen av nationella prov har minskat – och skolorna blir bättre och bättre på att ta hand om proven. Det visar en ny granskning.

De senaste årens spridning av nationella prov i sociala medier, har främst rört årskurs 9 och gymnasieskolan, de nivåer där betygsättningen är extra viktig.

Provresultaten väger nämligen tungt i betygssättningen.

Nu har Skolinspektionen gjort oanmälda besök hos 67 grund- och gymnasieskolor, för att se hur de hanterar beställning, förvaring och genomförande av de nationella proven.

Den otillåtna spridningen har minskat från 24 till 19 procent mellan 2019 och 2018, enligt uppgift från rektorer på de undersökta skolorna. Ett matteprov spreds 2018 och en laborationsdel i ett NO-prov som spreds på Snapchat 2019.

Skolinspektionens slutsats är att skolorna är bra på att hantera proven. Majoriteten av skolorna förvarar proven inlåsta – även om det är möjligt för utomstående att komma åt dem för obehöriga i 20 procent av fallen.

Rektorerna upplever störst möjlighet att förbättra hur postleveransen av proven går till och tas emot.

Från och med 2022 ska proven vara digitala – men fram till dess har Skolverket skärpt reglerna för hur proven hanteras.

Det gäller bland annat inlåsning, samt att kuverten med provet först får brytas på provdatumet. Sedan 2019 ska alla prov börja klockan nio och inte tidigare, för att minska risken för spridning.