Sök

Mindre pappersarbete för lärare i Lund

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Till hösten minskar Lunds kommun de centrala kraven på dokumentation. Nu är det i stället upp till rektorer och lärare på varje skola att bestämma hur arbetet ska skötas.

Sedan överenskommelsen mellan skolförvaltningen, lärarfacken och skolledarna kommer kommunens tidigare ”ska-bör-kan”-dokument att innehålla färre antal ”ska” än tidigare.

– Det är klart att vi är mycket nöjda att de gör något åt dokumentationskraven. Men det kommer att vara upp till varje rektor att komma överens med lärarkollegiet – så jag hoppas att rektorerna förstår att det ska ske i samarbete, säger Rickard Severin, en av två ordförande för Lärarförbundet i Lund.

Det var i höstas som Skolverket kom med nya råd gällande lärares pappersarbete, då det visat sig att det sker stor mängd dubbeldokumentation som ökar arbetsbelastningen.

– Det är svårt att säga kvantitetsmässigt hur mycket mindre det blir. Dokumentation ska man ha, men man ska ha den där det är mest effektivt, säger Viveca Dahl, utbildningschef i Lund.

Lärarförbundets Rickard Severin och Viveca Dahl, utbildningschef i Lund.

”Ska-bör-kan”-dokumentet – som numera heter ”förväntansplan skola” – kräver inte längre att pedagogisk planering och kunskapskrav förs in i Unikum.

Rickard Severin och Lärarförbundet är kritiska till att arbetet tagit lång tid och mött en del motstånd från förvaltningen.

– Vi satte oss ner i arbetsgruppen så fort de allmänna råden kom i höstas. Vi har varit överens om att det varit givande möten, säger Viveca Dahl.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.