Sök

Lärare hyllas av förintelseöverlevaren

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Hanna Ankarberg Lagergren, Albäcksskolan, Hultsfred, och Margareta Ekdahl, Lerbergsskolan, Höganäs, tilldelas Hédi Frieds lärarstipendium 2020.

Hédi Fried, Anna Ekström, Margareta Ekdahl och Hanna Ankarberg Lagergren vid utdelningen av stipendiet.

Varje år i samband med Förintelsens minnesdag 27 januari, delas Hédi Frieds lärarstipendium ut till den pedagog som arbetar med frågor som rör grundläggande demokratiska värden med syfte att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och rasism.

Högstadielärare Hanna Ankarberg Lagergren, Hultsfred, är språklärare vars undervisning genomsyras av en demokratisk värdegrund och alla människors lika värde. I motiveringen till priset sägs att hon ”med enkla medel kan undervisa om Förintelsen och de lärdomar som kan dras utifrån dessa kunskaper, även utanför historieämnet och att skönlitteraturen är en utmärkt utgångspunkt för detta”.

Margareta Ekdahl, Höganäs, är bildlärare som vill ge sina elever bredd och djup i bildundervisningen. I motiveringen sägs att ”hon hittar ingångar i konsten för att föra kunskap om Förintelsens historia vidare. Genom att anordna utställningar och samarbeten med andra lärare involverar hon fler än sina elever, så att kunskapen når längre”.

Stiftelsen Michael A. Fried vill uppmuntra pedagoger som på ett kreativt sätt stimulerar unga människor att reflektera över sin världsbild, individens ansvar och konsekvenserna av antisemitism, rasism och andra icke-demokratiska ideologier. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.