Sök

Lärare dömd för misshandel av 12-åring

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

En lärare på en skola i Trollhättan har dömts till dagsböter för att ha misshandlat en 12-årig elev. Hovrätten går därmed på en annan linje än tingsrätten som helt friade läraren.

Det var 2013 som läraren, som var rastvakt vid tillfället, skulle stoppa ett bråk mellan elever. Tolkningen av händelsen ser olika ut i de båda rättsinstanserna. Klart är att läraren i samband med bråket blev knuffad av en elev som ställt sig i vägen för att hindra ingripandet. Därefter tog läraren tag i elevens arm och förde den mot ryggen. Efteråt har eleven klagat på smärtor i armen. 

I tingsrättens dom går att läsa att rätten bedömt att handlingen varit försvarlig. Det framgår att eleven, trots åldern, motsvarar läraren i kroppsstorlek och att läraren sagt sig vara svag i händerna och inte kunnat föra elevens arm uppåt på ryggen då eleven höll emot. Tingsrätten gjorde också bedömningen att det inte är be­visat att eleven verkligen fick ont i armen. 

Lärarens handlande bedöms vara tillåtet inom ramen för tillsynsplikten eftersom läraren själv blivit utsatt för en brottslig handling i och med att eleven knuffades. Knuffen fick läraren att tappa balansen och vara nära att falla över några elever.

Men medan tingsrätten menar att läraren ingripit i ett pågående skede och agerat i nödvärn menar hovrätten att bråket var avslutat och att läraren tagit tag i elevens arm som en bestraffning. 

Det skulle då inte handla om nödvärn. Hovrätten bedömer även att lärarens ingripande inte har stöd i skollagen, eftersom bråket var avslutat då handgreppet skedde.

Hovrätten dömer därför läraren till dagsböter för ringa misshandel. 

Vad lärare har rätt att göra inom den tillsynsplikt och garantställning de har regleras av skollagens femte kapitel. Där står att skolpersonal får »vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är be­fogade för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero ­eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande«.

Läraren har efter händelsen blivit omplacerad och arbetar inte längre som lärare.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.