Sök

Lärare dokumenterar mer än nödvändigt

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Många lärare tycker att deras arbetsbörda är lika stor nu som den var innan regeringen minskade kraven på dokumentation. Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund.

En majoritet av lärarna i undersökningen svarar att det på deras skola dokumenteras för mycket. Sex av tio anser att det är skolledningen som kräver överdokumentationen. Men nästan fyra av tio anser att det är lärarna själva som känner att de måste överdokumentera.

   En lärare svarar:

   ”Allt för att kunna bevisa för vårdnadshavare vad som gjorts men oftast är det bara ett papper för att få ryggen fri och inte något levande dokument som utvecklar elevens lärande och utveckling.”

 

2013 avskaffade regeringen en del av lärarnas dokumentationskrav. Avsikten var att minska arbetsbelastningen för lärarna.

I stället för att skriva individuella utvecklingsplaner (IUP) i årskurs 1-5 varje termin ska nu utvecklingsplanerna skrivas en gång om året. För årskurserna 6-9 avskaffades kravet på skriftliga utvecklingsplaner helt.

 

En majoritet av lärarna svarar i undersökningen att deras arbetsbelastning har lättat i och med att dokumentationskraven har minskat.

”Tidigare tog det cirka 50 timmar att skriva omdömen; detta gjordes på helger. Har fått tillbaka de timmarna”, svarar en lärare.

Men ungefär var tredje lärare tycker att de har samma eller tyngre arbetsbörda, trots att lagkraven på dokumentation har minskat.

”Eftersom vi fortfarande skriver omdömen i stor utsträckning är läget oförändrat. Tror inte denna reform har slagit igenom på min arbetsplats”, svarar en lärare.

 

Lärarnas Riksförbund anser att det är ett stort problem att det på många skolor fortfarande upprättas skriftliga omdömen och utvecklingsplaner i samma utsträckning som före reformen.

Det är en svår balansgång mellan för mycket och för lite dokumentation. Men skolledningarna och huvudmännen måste se till att det finns bra rutiner så att inte lärarna överdokumenterar, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Enkäten är besvarad av medlemmar i Lärarnas Riksförbund i grundskolan. 53 procent av de tillfrågade svarade.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.