Sök

Lägst lärartäthet i friskolekoncerner

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lärartätheten är lägst i friskolor som drivs i vinstsyfte, och allra lägst i de stora skolkoncernerna. Det visar ny statistik som Lärarnas tidning har tagit del av.

Det är väl känt att friskolor har lägre lärartäthet än kommunala skolor. Men nu visar ny statistik att det är stor skillnad på lärartätheten inom kategorin friskolor.

I friskolor som drivs av ideella föreningar, där det inte finns något vinstkrav, är lärartätheten 8,6 lärare per 100 elever. I friskolor som drivs av aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen ska gå med vinst, är lärartätheten betydligt lägre — 6,8 lärare per 100 elever. I kommunala skolor är lärartätheten i genomsnitt 7,9 lärare per 100 elever.

Detta framgår av Lärarförbundets rapport »Det fria valets och marknadsstyrningens effekter på skolans likvärdighet«, som har tagits fram inför förbundets kongress den 9—12 november. Siffrorna gäller grundskolor med fler än 100 elever.

— Jag fann en mycket tydlig skillnad mellan friskolor som drivs med vinstsyfte och de som inte har det syftet. Min slutsats är att det är vinstkravet i sig som förklarar den lägre lärartätheten, säger Lärarförbundets utredare Sten Svensson.

Enligt utredningen har de stora skolkoncernerna ännu lägre lärartäthet än aktiebolagen i allmänhet.  Lärartätheten i Kunskapsskolan är 5,9 lärare per 100 elever och lärartätheten i Vittraskolorna är 5,6 lärare per 100 elever.

— Det innebär att en normalstor skola inom Kunskapsskolan eller Vittra sparar in flera miljoner kronor varje år på att ha så få lärare. Det är detta som generar vinst.

Sten Svensson hävdar att den lägre lärartätheten riskerar att ge sämre kvalitet i undervisningen.

— Lärartäthet är en av de viktigaste faktorerna för skolan att lyckas med sitt uppdrag och för att eleverna ska nå målen.

Samtidigt medger han att många av de vinstdrivande friskolorna kan visa upp mycket bra resultat.

— Ja, många av de här skolorna har bättre resultat än kommunala skolor. Men det beror till största delen på att de ofta har ett positivt elevunderlag, det vill säga att det är elever med välutbildade föräldrar.

Kan den låga lärartätheten och de goda resultaten förklaras med att friskolorna organiserar arbetet smartare än de kommunala skolorna?

— Jo, delvis. I Kunskapsskolan har till exempel lärarna mer tid med sina elever. Men huvudförklaringen är ändå att friskolorna har ett annat elevunderlag.

Sten Svensson har ett radikalt förslag:

— Så länge alla elever inte når målen borde friskolorna inte få dela ut vinst.

Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund, avfärdar påståendet att lärartätheten är avgörande för undervisningens kvalitet.

— Jag köper inte det. Det finns forskning som visar på raka motsatsen.

Han förklarar den låga lärartätheten i vinstsyftande friskolor med att de arbetar på ett annorlunda sätt.

— Ingen kan till exempel påstå att kvaliteten är dålig på Kunskapsskolans undervisning. Kunskapsskolan har ett koncept som innebär att eleverna får ut väldigt mycket tid med lärarna, trots låg lärartäthet. Att organisera lärarnas arbete på ett mer kostnadseffektivt sätt borde vara eftersträvansvärt för alla.

Ombudsman Ulla Persson, huvudansvarig på Lärarförbundet för det privata området, förklarar att brist på resurser och hög arbetsbelastning är ett återkommande problem på den privata sidan — precis som på den kommunala.

— Jag kan inte säga att det ser värre ut på friskolor som drivs med vinstsyfte.