Sök

Kritik mot stödmaterial för särbegåvade

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans i skolan. Skolverkets stödmaterial får dock kritik från en ledande expert som själv hoppat av uppdraget.
– Det är som att låta en taxichaufför köra ett Airbus-flygplan. Lärarna har inte ens det här i sin begreppsvärld, säger Roland S Persson.

Den förra regeringen gav förra året Skolverket uppdraget att ta fram stödmaterial åt barn med särskild begåvning. Frågeställningen var hur man bäst hjälper gruppen, cirka 5 procent av alla elever i skolan, att bli fortsatt stimulerade, men också inte känna av utanförskap.

Särskilt begåvade elever betraktas inte sällan som stökiga, krävande och ointresserade. Många riskerar att fara illa i skolan och behovet av kunskap om de här eleverna är stort, enligt Skolverket.  

 

Materialet har nu presenterats i form av ett par olika texter i ämnet som ska finnas tillgängliga för lärare.

– Det här ska öka kunskapen om de här eleverna, leda till handlingsplaner och ge dem utmaningar på rätt nivå, säger undervisningsrådet Johan Börjesson.

 

Skolverket skriver att till grund för stödmaterialet ligger forskning från landets främsta forskare.

Han som ses som landets främsta – Roland S Persson – har dock valt att hoppa av projektet i protest.

– Det här är ett konstigt ingrepp i utbildningsvärlden, säger Persson, professor i pedagogisk psykologi och knuten till Jönköpings högskola.

 

Han har tidigare inte velat kommentera sitt avhopp men väljer nu för första gången att ge sin syn. Han anser att Skolverket gör ett fundamentalt fel.

– Det behövs en attitydförändring i skolvärlden men det är det ingen som vill ta i. Kompromissen blir det här stödmaterialet som ska hjälpa lärarna, men de flesta vet inte vad det handlar om. "Bättre än ingenting" har varit utgångspunkten, säger han.

– Det är meningslöst om lärarna inte är utbildade och känner igen begåvningen. Man ska börja med lärarutbildningarna i stället.

Johan Börjesson medger att det finns behov att göra arbetet mer djuplodande.

– Vi skriver i regeringsredovisningen att vi önskar se detta föras in i lärarutbildningen men Skolverket jobbar mot huvudmännen och uppdraget är att stödja dem. Lärarutbildningarna är inte vår målgrupp.

 

Kan det inte anses märkligt att Sveriges ledande expert hoppat av?

– Det är inget som är positivt och vi förstår det. Samtidigt refererar vi till hans forskning och han har varit med en stor del i processen.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.