Sök

IS-stämplad skola mister tillståndet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den tidigare vd:n har pekats ut som ett säkerhetshot mot Sverige, och personer knutna till skolan ska ha uttryckt sympatier för IS.
Nu får den kritiserade friskolan Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, i Göteborg sitt tillstånd indraget.

 Skolinspektionens beslut innebär att Safirskolans cirka 450 elever måste byta skola till nästa termin.

Beslutet är grundat på den ägar- och ledningsprövning som myndigheten gjort. Enligt Skolinspektionen finns det allvarliga brister i ägar- och ledningskretsen för Safirskolan AB.

Skolans tidigare vd är en av de radikala islamister som Säpo bedömt som ett säkerhetshot och som regeringen beslutat ska utvisas. Han sålde skolan i somras, då han tagits i förvar av Säpo, men utövar enligt utredningen fortfarande inflytande över skolan.

– Det bygger på en bedömning som även Säkerhetspolisen har gjort, att det är så att den nya ägaren agerar bulvan åt den gamla ägaren, säger Johan Kylenfelt, jurist på Skolinspektionen.

Det här innebär enligt Skolinspektionen en allvarlig risk för eleverna.

Johan Kylenfelt, avdelningsjurist på Skolinspektionen.<br />Foto: Pressbild

– Det finns en risk att eleverna så länge det här inflytandet finns utsätts för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld som en metod för politisk förändring. Risken som det medför för eleverna är så pass stor att vi inte kan låta det fortsätta, säger Johan Kylenfelt.

Att den tidigare ägaren fortfarande har kontroll över skolan ses bland annat i korrespondens mellan honom och den nya ägaren, säger Kylenfelt. I ett brev som den tidigare vd:n skickat från förvaret, och som getts in till Skolinspektionen av Säpo, beskrivs hur den nya ägaren bara tillfälligt ska ta över skolan, därefter är planen att verksamheten vid skolorna ska övergå till en "islamisk stiftelse".

– Det är mycket i det som den nya ägaren berättat om överlåtelsen som vi inte anser är trovärdigt, säger Kylenfelt.

Safirskolan/Vetenskapsskolan har mött kritik tidigare. Enligt en rapport från Försvarshögskolan ska personer knutna till skolan ha uttryckt sympatier för IS. Enligt mediegranskningar ska även IS-återvändare ha fått anställning vid skolan vid hemkomsten.

Skolan har också tidigare upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen för religiöst präglad undervisning, med bön och andra religiösa inslag, samt utebliven sex- och samlevnadsundervisning.

TT: Skolan har varit omstridd under flera år - varför har ni inte agerat tidigare?

– Vi är en myndighet och måste kunna belägga det vi påstår. I det här fallet har vi velat göra en rättssäker bedömning och ett välgrundat beslut. Den åtgärd vi vidtagit nu är den mest ingripande vi kan fatta, säger Johan Kylenfelt.

Till saken hör att det först i år Skolinspektionen fått uppdraget att granska personerna bakom en fristående skola. Tidigare har det varit själva skolverksamheten som varit i fokus.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att reglerna, som tidigare varit för "slappa", kan komma att skärpas ytterligare.

– Jag är inte främmande för att skärpa lagstiftningen ytterligare om det skulle behövas. Vi tillsatte nyligen en ny utredning som ska se över hur Skolinspektionen ska kunna få tuffare regler vid stora och återkommande brister i en skola, säger Ekström.

Hon påpekar att det snart också kommer ett utredningsförslag om skärpta regler för konfessionella friskolor. Men vad gäller Vetenskapsskolan har den inte ens varit registrerad som konfessionell.

– Där kan man fundera över hur regelverket sett ut tidigare, säger Anna Ekström.

Utredaren också peka på möjligheterna till ett förbud mot nya konfessionella friskolor, alltså ett etableringsstopp.

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. De kan också i mån av plats välja en fristående skola.

Safirskolan har möjlighet att överklaga beslutet.