Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Idrott ger bättre skolresultat

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Mer schemalagd idrott i grundskolan ger eleverna högre betyg. Det visar det så kallade Bunkefloprojektet, ett forskningsprojekt på Malmö högskola.

Universitetslektor Ingegerd Ericson har följt barn i årskurs 1-3, och följt upp studien med deras resultat i årskurs 9. En grupp fick idrottsundervisning fem dagar i veckan, en annan vanlig idrottsundervisning med två lektioner i veckan.

Gruppen med utökad idrottsundervisning utvecklades bättre motoriskt, och fick även bättre skolresultat.

Störst var skillnaden för pojkar, där 96 procent i idrottsgruppen blev behöriga till gymnasieskolan, jämfört med 83 procent i den vanliga gruppen. Totalt blev resultatet 96 respektive 89 procent.

– Undervisning i idrott har bantats från tre gånger i veckan till två. Vi belägger här vetenskapligt att daglig schemalagd idrottsundervisning och medveten motorisk träning förbättrar inte bara motoriken utan också skolprestationerna. Med mer idrott och hälsa är det alltså betydligt fler som uppnår godkända betyg, säger Ingegerd Ericson i ett pressmeddelande.

Per Gärdsell är ortoped och en av initiativtagarna till Bunkefloprojektet.

– Vi människor har ett basalt behov av fysisk aktivitet, säger han till P1 morgon.

– Vi ser, och många barn vittnar om, att man helt enkelt orkar mycket mer. Man orkar sitta still, man får en bättre motorisk förmåga, man kan koncentrera sig bättre och kanske till och med får en lite bättre självkänsla.

Projektets syfte var från början att se om det gick att förbättra skelettets och muskulaturens utveckling genom daglig idrott. Resultaten var positiva, så länge  den utökade idrottsundervisningen inleds innan barnen kommer in i puberteten.

– Skolan blir en viktig hälsoarena eftersom vi når samtliga barn. Under den tiden växer barnen och får förutom sin biologi sina värderingar och attityder. Genom att ge dem ett fysiskt beteende tror vi att vi ger dem en form av livslång pensionsförsäkring, säger Per Gärdsell.

Barnen som varit mest fysiskt aktiva hade även minst tendens att utveckla fetma och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.