Sök

Hot och våld – kommun för kommun

Antalet fall av sjukskrivningar på grund av hot och våld ökar i skolan. Bild: Av.se
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Nya siffror visar hur sjukskrivningarna ökar efter hot och våld i skolmiljö.
Här är antalet drabbade – kommun för kommun.

Lista: Kommunerna med mest hot och våld i skolan

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.