Sök
Publishing-priset logga

Fysiskt aktiva barn lyckas bättre i skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Två lektioner extra fysisk aktivitet i veckan hjälper barn att lyckas bättre i skolarbetet. Det visar en studie av 2.000 femteklassare som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört.
– Resultaten är så pass samstämmiga att vi anser oss ha vetenskapligt stöd för vår slutsats, säger forskaren och neurologen Thomas Lindén vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

En grupp femteklassare i Göteborgsregionen fick i samarbete med en lokal idrottsförening två extra lektioner med lek- och rörelseaktivitet i veckan. Sedan jämfördes hur femteklassarna klarade de nationella lärandemålen fyra år innan förändringen och fem år efter. Resultaten jämfördes därefter med tre kontrollgrupper i skolor som inte fick extra fysisk aktivitet.

Enligt studien fördubblades oddsen för att en mer fysiskt aktiv elev skulle klara de uppsatta studiemålen i svenska, engelska och matematik. I skolorna där eleverna inte fick extra tid till fysisk rörelse noterade forskarna inte någon förbättring.

– Snarare såg vi där en försämring, säger Thomas Lindén.

Resultaten överensstämmer med andra studier som visat en koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. Forskarna vid Sahlgrenska hoppas att studien ska beaktas när skolornas organisation och innehåll planeras.