Sök
Publishing-priset logga

Forskarna: ”Lärare önskar social avlastning”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lärare vill bli avlastade psykosocialt ansvar för eleverna och praktiska saker. Det visar forskning som pågår om lärarassistenter och lärare på Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola.

Lars Fonseca.<br />Foto: Gun Hjortryd

Om ett år ska forskarna Lars Fonseca, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet, Per Lindqvist, didaktikprofessor vid Mälardalens högskola, och fyra andra forskare vara klara med sin forskning om lärarassistenter. De har följt tre projektskolor som har anställt lärarassistenter av olika skäl. Forskarna har också kartlagt utbredningen och omfattningen av lärarassisterande tjänster och vad de vill bli avlastade med. De har även undersökt hur länder som USA, Australien, England och Frankrike använder lärarassistenter.

– Man kan säga att våra projektskolor trevar sig fram och har korrigerat en del längst vägen. En skola har anställt många lärarassistenter utan någon lärarassistentutbildning. En annan har medvetet anställt andra yrkesgrupper som inte arbetat i skolan som lärarassistenter. Den tredje skolan har inte anställt några lärarassistenter alls utan har i stället låtit vissa lärare bli mentorer medan andra lärare enbart undervisar och har gått upp i undervisningstid, säger Lars Fonseca.

Forskningen visar att ungefär hälften av grundskolorna i Sverige har någon form av lärarassisterande personal.

– När vi har frågat lärarna vad de vill bli avlastade med så handlar det mest om det psykosociala ansvaret för eleverna och om praktiska och administrativa saker. Det kan vara väldigt konkret som att städa klassrum och såna saker, säger Lars Fonseca.

Däremot vill lärarna inte släppa ifrån sig undervisningen.

I Australien, USA och England finns däremot en oerhört tydlig tendens, enligt Fonseca. Där har lärarassistenterna börjat att arbeta med praktiska och administrativa saker men sedan glidit in på att vara mer undervisningsstöd. I England har den offentliga debatten varit ungefär densamma som i Sverige om lärares överbelastning, svårigheter att inkludera alla elever i klassrummet och elever som mår sämre. Och att elevresultaten måste öka.

– De ligger ungefär tio år före oss i debatten om lärarassistenter men i dag ger dessa alltmer undervisningsstöd och även självständig undervisning. Men lärarfacken har varit oerhört kritiska, säger Lars Fonseca.

I England har man infört en higher level teaching assistent där vissa lärarassistenter får undervisa självständigt medan läraren har sin planeringstid.

– Det blir intressant att följa vad som kommer att hända med lärarassistenterna i Sverige med den enorma lärarbrist som vi har och svårigheten att få tag på lärarvikarier. Kommer de användas i undervisningen eller tar man in en annan obehörig person? säger han.