Sök

Fler skolor med könsuppdelad idrott

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den könsuppdelade idrotten på Al-Azharskolan i Stockholm, som Lärarförbundets tidning miVida rapporterade om, har väckt starka reaktioner. Men skolan är inte ensam om att dela upp lektionerna för flickor och pojkar. Det förekommer både i kommunala skolor och i friskolor.

Svenska Dagbladet rapporterar att hälften av de tio muslimska friskolorna som finns registrerade hos Skolverket har uppdelad idrottsundervisning. Det gäller bland annat Framstegsskolan i Stockholm och Gryningeskolan i Botkyrka.

Ytterligare två skolor, Cordoba International School i Stockholm och Römosseskolan i Göteborg, uppger att idrotten är uppdelad när tidningen i ett mejl ställer frågan och utger sig för att vara en undrande förälder. Fyra skolor uppger att idrottslektionerna är gemensamma medan en skola, Imanskolan i Uppsala, inte har svarat på Svenska Dagbladets fråga.

Framstegsskolan har haft uppdelade lektioner sedan starten 1995. Enligt rektorn är orsaken att många tjejer annars inte skulle delta i undervisningen samt att Skolinspektionen, som varit på besök flera gånger, aldrig reagerat.

– Vi har funnits i tjugo år, och det har gått bra. Vad är det som gör att det blir dåligt just nu? säger rektor Khemais Bassoumi till SvD.

 

Det är oklart hur vanligt könsuppdelad idrott är i andra skolor. Varken Skolinspektionen, Skolverket eller Friskolornas riksförbund har någon statistik.

Tidningen Skolvärlden har skrivit om att könsuppdelningen under idrottslektionerna även förekommit på Laboraskolan i Långaryd, som drivs av Plymouthbröderna. Och även på den kommunala Bjärehovsskolan i Bjärred är flickor och pojkar uppdelade på en stor del av idrottslektionerna.

– Eleverna känner sig trygga och har möjligheten att vara där de känner sig bekväma. Ett resultat är att vi har ett högt deltagande på lektionerna och ett högt betygsresultat som är lika för tjejer och killar, säger skolans rektor Ann-Louise Raquette Berlin till Sydsvenskan.

 

Göran Aspgren, styrelseledamot i Svenska Idrottslärarföreningen och som även forskat inom idrott och hälsa, berättar att uppdelningen var vanlig förr.

– Men den började försvinna redan på 1980-talet och förekommer nu nästan inte alls. Någon enstaka gång kan det hända att flickor vill att själva lektionerna delas upp, exempelvis om man spelar hockey, säger Aspgren som jobbat i idrottsläraryrket i 37 år och på alla stadier.