Sök

Färdiga antimobbningsprogram kostar skolor miljoner

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Färdiga antimobbningsprogram kostar skolorna hundratals miljoner kronor per år. Dyrast är Olweus metod, tätt följd av SET. Lärarnas tidning kan redovisa kostnaden för åtta vanliga program.

Nästan tre av fyra grundskollärare använder ett färdigt antimobbningsprogram. Det visar en undersökning som Skop har gjort på uppdrag av Lärarnas tidning.

Grafik: Mats ThorénOm alla grundskolor använde det billigaste antimobbningsprogrammet, Farstametoden, skulle kostnaden för landets skolor bli ungefär 80 miljoner, enligt Lärarnas tidnings beräkning (se faktaruta).

Det dyraste, Olweus-programmet, drar upp kostnaden till 1,3 miljarder kronor.

Skolverkets nya rapport, »Utvärdering av metoder mot mobbning«, visar dock att inte någon av de 39 studerade skolorna använde endast ett program, utan en kombination av flera.

Den som tjänat mest pengar på att sälja antimobbningsprogram är psykologen och programskaparen Dan Olweus. Sedan lagen om skolornas skyldighet att förebygga kränkningar och mobbning kom 2006 har han haft en sammanlagd taxerad inkomst på 8 miljoner kronor, efter avdrag.

Dan Olweus antimobbningsprogram var ett av de första som började användas i Sverige på 1980-talet.

Instruktörsutbildningen för en lärare kostar 60 000 kronor. Då ingår en kurs på 14 dagar, men inte kostnader för hotellövernattningar, lön och traktamente.

Dessutom tillkommer en kostnad på drygt 1,2 miljoner kronor i personaltimmar för att utbilda all övrig skolpersonal i programmet och för att hålla de särskilda lektioner som metoden kräver.

Beräkningen finns i Skolverkets rapport och utgår från en hypotetisk modellskola med 300 elever under en treårsperiod.

— Vi kan konstatera att det är väldigt stora skillnader mellan det dyraste och det billigaste programmet, säger Peter Östlund, utbildningsråd vid Skolverket.

— Både Olweus och SET sticker ut när det gäller höga kostnader.

Friends antimobbningsprogram är det dyraste sett till direkta kostnader i form av utbildning och material.

Under 2009 omsatte stiftelsen Friends totalt cirka 21,5 miljoner kronor. Drygt hälften av intäkterna kom från försäljning av antimobbningsprogram och utbildningar till skolor. Resten kommer från insamlingar och sponsorföretag, bland annat Swedbank, Telia, Stenbeckssfären, Postkodlotteriet och Allmänna Arvsfonden.

I gengäld får företagen ha sina loggor på utbildningsmaterialet. Man kan som privatperson även lämna bidrag till organisationens 90-konto. Under 2009 inbringade kontot nästan en miljon kronor.

Merparten av pengarna, drygt 14 miljoner kronor, går till att avlöna personalen, som utgörs av ett 40-tal personer.

Lions-Quest introducerades i Sverige 1987. I dag har drygt 27 000 lärare och annan skolpersonal inom grundskolan utbildats. Varje år tillkommer ytterligare cirka 1 000 personer. Även det räknas till de mer kostsamma programmen.

Under det brutna räkenskapsåret 2009—10 hade Lions Quest en omsättning på drygt två miljoner kronor och gjorde en vinst efter finansnetto på 182 000 kronor.