Sök

En tredjedel av skolorna saknar rutiner för introduktion av nyanställda

En tredjedel saknar stöd när de börjar jobba som lärare efter utbildningen, visar Skolinspektionens senaste enkät. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Alla nyanställda lärare har rätt till introduktion – trots det uppger runt en tredjedel av lärarna i Skolinspektionens enkät att det saknas rutiner för att introducera och handleda nyblivna kolleger.

På grundskolan svarar 30 procent att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att det skulle finnas rutiner för att introducera nyanställda på arbetsplatsen. Samtidigt uppger 35 procent av lärarna att det saknas rutiner för handledning av dem som precis börjat.

På gymnasiet är siffrorna 26 respektive 33 procent. Det visar Skolinspektionens enkätundersökning för höstterminen 2019.

– Det står ju faktiskt i skollagen att nya lärare har rätt till en introduktionsperiod. Handledningen i början av en lärarens yrkesliv är viktigt för hens professionella utveckling. Ett läraruppdrag är komplext och att ha en erfaren kollega vid sin sida som har tid att stödja i nyckelfrågor, ger den nya läraren trygghet och möjlighet att förverkliga sin potential. Dessutom visar forskningen att lärare som har fått sin introduktionsperiod trivs bättre i yrket och stannar kvar längre,  säger Maria, ordförande för Lärarförbundet student.

Maria Guthke

Det är skollagen som slår fast nyexades rätt till handledning, och huvudmannen som är ansvarig för att se till att nyanställda får det stöd de har rätt till. Ändå brister det.

– Utan handledning missar lärarna en stor del av sin utbildning. Deras första år kommer att förknippas med osäkerhet och stress. Men konsekvenserna bli större än så. Skolan får en mindre kompetent lärare, som med en femtio procents chans kommer att lämna yrket inom de första fem åren, säger Maria Gutkhe.

”Första åren i yrket är avgörande”

Varför räcker det inte med utbildning och praktik?

– Hade du behövt ställa den här fråga till en läkarstudent? Vår lärarutbildning är grunden, men vi kommer att fortsätta att lära oss och fortbilda oss hela yrkeslivet. De första åren i yrket är avgörande och vi behöver en mentor som kan vägleda oss genom skolvardagen för att implementera den teori vi har lärt oss på utbildningen, säger hon.

Enkäten handlar också om arbetsmiljö och förutsättningar för både lärare och elever. En tiondel av lärarna i grundskolan säger att det finns brister i respekt mellan lärare och elever. 

Samtidigt säger runt 15 procent av lärarna i grundskola och gymnasium att personalen på skolan inte uppträder i enhetligt med ordningsreglerna. 14 procent av grundskollärarna anser att eleverna inte följer dessa regler.

Det finns också brister i hur snabbt elever får hjälp. En femtedel av lärarna på grundskolan tycker inte att behovet av särskilt stöd utreds snabbt, mot 12 procent på gymnasiet.

Skolinspektionens undersökning genomförs varje termin, med både personal och vårdnadshavare. Höstterminen 2019 bidrog 298 skolhuvudmän.