Sök

Efter kritiken – regeringen vill se över timplanerna

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolverkets förslag till nya kursplaner skapade kritikstorm, efter att myndigheten först ville stryka både Antiken och Bibeln.
Nu vill regeringen se över hur mycket tid varje ämne ska få – och Elevens val lever farligt.

När Skolverket föreslog att Antiken skulle bort ur läroplanen blev det folkstorm. Nu får de i stället regeringens uppdrag att se över timplanen i grundskolan, för att se vilka ämnen som behöver mer tid. Uppdraget innebär att Elevens val helt eller delvis kan få stryka på foten.

– I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare. Arbetet med att revidera kursplanerna synliggjorde behovet av en översyn av timplanen, inte minst gällande ämnet historia. Nu får Skolverket i uppdrag att se över timplanen så att vi kan säkra att alla elever lär sig det de behöver i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström, i ett pressmeddelande.

Skolverket ska också se över språkstudierna i grund- och gymnasieskolan, för att avgöra om fler elever behöver läsa ett språk utöver svenska och engelska.

Myndigheten får fram till i mars 2021 på sig. 

Är det något annat ämne än historia som har liknande problem med att timmarna inte räcker till för det innehåll lärarna förväntas förmedla?

–      Det enda som vi har snappat upp från remissopinionen är ämnet historia. Men jag vill betona att när Skolverket nu gjort den här stora och breda översynen av kursplanerna så står det Skolverket fritt att ändra i timplanerna även för andra ämnen både uppåt och nedåt, säger Anna Ekström till Lärarnas tidning.

Kan Skolverket föreslå även en utökning av timplanerna?

–      Rent formellt kan ju Skolverket varje dag i veckan skriva till regeringen och föreslå en utökad timplan, för Skolverket är ju en sektorsmyndighet som har ett ansvar att tala om för regeringen att det behövs förändringar. Men vi har inte i det här uppdraget bett Skolverket att särskilt titta på en utökad timplan. Det har vi inte gjort.

Det handlar alltså mer om att fördela om inom ämnena och exempelvis elevens val?

–      Ja uppdraget är formulerat så att Skolverket ska göra en översyn av timplanen men som sektorsmyndighet kan Skolverket alltid komma med förslag till förändringar. Det kan de även utan det här uppdraget. Så det finns inget som hindrar Skolverket från att göra det, men vi har inte bett dem om det.

Så där handlar det mer om en omfördelning då?

–      Ja jag skulle tro att vi får ett förslag med en omfördelning. Jag ser framför mig att vi får ett förslag med en omfördelning men Skolverket är självständigt och fattar sina egna beslut. Det vet ju jag.

Så de är inte förbjudna att hitta en annan variant?

–      Exakt.