Sök
Publishing-priset logga

Distansundervisningen på gymnasiet ger hemmasittarna en chans

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

För gymnasieelever i behov av särskilt stöd kan omställningen till digitalt skolarbete vara extra krävande. Men för en särskild grupp öppnas möjligheter.
– Nu kan man få in elever med lång frånvaro i skolmiljö, säger Helene Fägerblad, SPSM.

Lärarna fick inte mycket tid till förberedelser. Under tisdagen presenterades beslutet, under onsdagen skulle undervisningen vid dator vara igång. Från och med nu sitter eleverna hemma och går i skolan.

En miljö som är vanlig för den grupp som kallas hemmasittare.

– Nu plötsligt hamnar de i samma läge. För första gången på väldigt länge hamnar de i samma situation som sina klasskamrater. Det kan vara läge att få in dem i skolmiljö, säger Helene Fägerblad, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Helene Fägerblad, rådgivare vid SPSM.

Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket är tydlig med att skolans kompensatoriska uppdrag gäller, även när den flyttat ut ur de vanliga fysiska lokalerna.

Men övergången från dagliga förutsägbara lektioner i klassrummet, till att sitta ensam framför datorn i sin gamingfåtölj är inte enkel.

– Vi pratar om ungdomar – jag är själv gymnasielärare. Det blir en stor utmaning att jobba hemma när man är sjutton, arton, nitton. Den är enorm. Men den stora faran är att vi lärare inte vet hur vi ska göra. Vi är inte vana vid att arbeta på det här sättet och nu sker det fort. Och lärare sitter med dålig uppkoppling eller bristande lärplattformar, säger Maja Lindqvist, specialpedagog och skolutvecklare med bloggen specmaja.se.

Hur jobbar man med lektionsstruktur på webben?

– Ja du. När vi jobbar med att planera distansutbildning har vi haft tid att förbereda oss. Då har vi jobbat med moduler, men de som sitter här nu har inte fått chans att förbereda arbetet. Så att pröva sig fram. Men en föreläsning på en och fyrtio är kanske lite svårt. Jag tror att lärarna får sätta sig ner och ta hjälp av varandra.

Maja Lindqvist, specialpedagog och skolutvecklare.

Hur får man elever att hålla sig i styr på datorn när de sitter hemma?

– Det vet faktiskt inte jag. Jag har varit inne och observerat i gymnasieklasser. Och när jag står på elevsidan så ser jag att de är inne på massor av saker som inte handlar om undervisningen. Här får man ta hjälp av vårdnadshavarna, eller någon nära eleven. Det är en enorm utmaning när vi inte är i samma fysiska lärmiljö. Ute i klassrummet kan man säga att nu stänger vi locket på datorn och fokuserar på det jag gör. Men det går ju inte nu. Locket måste vara uppe, säger Maja Lindqvist.

Det är bristen på tydlig struktur som kan ställa till det för många elever – och lärare som nu ska skapa tydliga linjer i en annan värld än den fysiska.

– Risken är att man inte tydligt följer upp eleverna, det är viktigt att hålla kontakten och göra väldigt tydliga återkopplingar. Så att man inte lämnar elever med uppgifter som ska vara klara om tre veckor – om de inte klarar av att lämna in vanliga uppgifter i vanlig undervisning, så kommer det att bli ännu tydligare nu, säger Helene Fägerblad på SPSM.

I samlingssatsningen skolahemma.se finns även forskningsresurser.

– De tittar på aktuell forskning och omvärldsbevakning, och kommer att sammanställa forskning som kan vara relevant för de här situationerna, och sedan sammanställa och tillgängliggöra den för lärare och rektorer. Vi har beredskap så länge det behövs, säger Roberth Olofsson, Skolverket.


LYSSNA PÅ EXTRAAVSNITT OM CORONA I VÅR NYA PODCAST "KVARSITTNING":

https://open.spotify.com/show/3ZevuDqHo53UYJxOloybhr?si=vnlcf8FkSg6z8hPX-zLeHg