Sök

Corona-krisen: Skolgången drabbas för fyra av fem

Över 305 miljoner elever håller sig hemma för att undvika ytterligare coronasmitta, enligt Unescos siffror.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Kina börjar långsamt öppna sina skolor, men totalt 130 länder har stängt ner allt på grund av corona-pandemin. Det skriver Unesco, som nu startar en stödgrupp för drabbade länder.

Just nu innebär corona-stängningarna att skolgången drabbas för 80 procent av världens elever . Det visar statistik från Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur.

Totalt har 130 länder stängt alla skolor, och antal, bland annat USA och Ryssland, har beslutat om lokala stängningar. Ett exempel är Italien, där hela utbildningssystemet ligger nere.

För att bidra har Unesco startat en arbetsgrupp som ska stötta de mest sårbara länderna. COVID 19 Emergency Task Force tar fram bra material att dela, till exempel metoder för kollegialt lärande.

– Vi går in på icke kartlagt område och arbetar med länderna för att hitta högteknologiskt, lågteknologiskt och icke-tekniska lösningar för att säkerställa att lärandet fortsätter, säger Unescos generaldirektör Audrey Azoulay i ett uttalande på hemsidan.

Bland annat delar utbildningsorganet en lista på gratis utbildningsappar och plattformar, tänkta att använda av lärare, föräldrar och eleverna själva.

LÄS MER OM HUR CORONAVIRUSET PÅVERKAR SKOLAN HÄR:

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.