Sök

Betyg i årskurs 4 införs på försök

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

År 2017 införs betyg i årskurs 4 på försök i högst 100 skolor. Det har regeringen och Alliansen kommit överens om. De är också överens om att se över de nationella proven och att införa kunskapsmål i årskurs ett.


Det var på väg att bli en komplicerad strid om betygen med en situation där riksdagen kunde tvinga regeringen att införa betyg i årskurs 4.

 

Nu har regeringen och Alliansen enats om en kompromiss. 

– Det här är en seger för lärare, elever och forskningen. Vi ska inte ändra betygssystem fram och tillbaka genom snabba voteringar i riksdagen, utan utifrån forskning och försök i verkligheten, säger Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

 

Tanken är att det ska vara frivilligt för skolorna att anmäla sig till försöket. Både skolans ledning och lärare ska vara intresserade att delta och skolan måste först samråda med föräldrarna. 

 

Överenskommelsen gäller till år 2020. Då ska också en utvärdering av hela det nya betygssystemet redovisas för riksdagen, inklusive den senaste sänkningen av betygsåldern till årskurs 6.

 

Folkpartiledaren Jan Björklund ser överenskommelsen som ett betydligt bättre alternativ än att försöka tvinga fram betyg i årskurs 4 genom en motion i riksdagen. 

– För det första var det osäkert om vi skulle få genom det i riksdagen med tanke på att Sverigedemokraterna svajat betänkligt i frågan den senaste tiden. För det andra skulle det bli taffligt genomfört om regeringen först skulle införa det mot sin vilja och sedan kanske ändra på det efter nästa val, säger Jan Björklund.

 

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar överenskommelsen.

– Vi har hela tiden efterfrågat breda överenskommelser om skolan. Det är ingen hemlighet att vi är starkt emot tidigare betyg. Samtidigt inser vi att det är bättre med en försöksverksamhet än om Alliansen och Sverigedemokraterna hade röstat igenom betyg för alla tioåringar, säger Johanna Jaara Åstrand.  

 

I överenskommelsen ingår också en översyn av de nationella provens omfattning, effekter och syfte. Klart redan nu är att de nationella proven i årskurs 6 i SO- och NO-ämnen görs frivilliga.

 

En tredje punkt är att kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1. Efter att den pågående grundskoleutredningen blir klar kommer partierna föra samtal om förstärkt tidigt stöd. 

 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står utanför överenskommelsen.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.