Sök

Skolministrarna får en lektion av lärarstudenten

Längst bak i klassrummet: utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning. De är på studiebesök för att samla synpunkter på hur systemet med övningsskolor för lärarstudenter fungerar.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Med två ministrar från regeringen i klassrummet blev adrenalinpåslaget extra stort när lärarstudent Emelie Makdisi undervisade i klass 6A, Ängsnässkolan.
– Nervös? Ja, på en skala 1-10 låg jag på 100, skrattade Emelie efteråt, som utåt sett var hur lugn och trygg som helst när hon höll sin lektion i engelska.

https://youtu.be/Weg5NpfAqu8

I klassrummet fanns utbildningsminister Anna Ekström tillsammans med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Ministrarna ville se hur samarbetet mellan skolan, kommunen och Södertörns högskola fungerar i praktiken. I flera år har Ängsnässkolan i Huddinge regelbundet haft lärarstudenter på skolan som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) här. Huddinge är en av de kommuner i länet som satsar extra mycket på att ta emot blivande lärare och Ängsnässkolan är en av kommunens övningsskolor för studenter.

– Försöksverksamheten med övningsskolor har visat bra resultat, vilket ökat kvaliteten i studenternas VFU. Därför fortsätter regeringen att satsa på övningsskolor för att stärka lärarutbildningen, sammanfattade Matilda Ernkrans efter lektionen, när hon träffade lärarstudenter och handledare vid Ängsnässkolan, VFU-handledare, samt rektorn vid Södertörns högskola, Gustav Amberg. Han plussade också för verksamheten.

Lärarstudent Emelie Makdisi, 22, höll i lektionen.<br />Foto: Ulf Lodin

– När VFU-handledaren från högskolan möter både student och dennes handledande lärare och alla tre tillsammans går igenom kursernas innehåll, innebär det att vi får en större likvärdighet i lärarutbildningen.

Samverkan mellan högskolan och övningsskolorna är nära och de har en egen mötesplats, Centrum för professionsutveckling, CPU.

– Där träffas VFU-handledare, lärare och studenter kontinuerligt. Pratar om handledningen och har gemensamma bedömningssamtal. Det gör att bedömningen av studenter blir mer rättssäker, sa Maria Danielsson, VFU-handledare på Södertörns högskola.

För att fler studenter ska få ta del av de goda resultaten som övningsskolorna har visat, anser regeringen att försöksverksamheten med övningsskolor bör vidareutvecklas, utökas och permanentas.

– Regeringen tycker att satsningen på övningsskolor är en fortsatt viktig utgångspunkt i arbetet att höja kvaliteten i lärarutbildningen och föreslår att tio miljoner kronor avsätts från och med 2020 för att förstärka satsningen. Just nu omfattas 16 lärosäten och 40 procent av lärarstudenterna av denna satsning, säger Matilda Ernkrans.

Lärarstudenten Emelie Makdisi, 22, gör sin sista VFU denna termin och har undervisat klass 6A sedan eleverna gick i trean. Att lärarstudenterna kommer till en och samma skola och klass tycker både studenter och lärarna som handleder dem, är positivt. Läraren Malin Karlsson som handleder Emelie menar att det är ett stort plus att på så sätt lära känna studenterna, deras styrkor och svagheter. Samtidigt blir det lättare för studenterna att kliva in och undervisa.

– Vi diskuterar väl aldrig undervisning så mycket som när VFU-studenterna är här. De ger oss frågor om varför vi gör på ett visst sätt, vilket gör att man själv stannar upp och reflekterar över vårt sätt att undervisa. Jättenyttigt, säger Malin Karlsson.

Vilket djur har du valt att beskriva, frågar Anna Ekström Filip Suleman, 12.<br />Foto: Ulf Lodin

Vid bordssamtalet efter lektionen berördes många olika delar av läraryrket. Mycket kokade ner till att det är ett ansvarsfullt yrke som kräver kunskap, engagemang – och respekt. Emelie Makdisi passade på att fråga utbildningsministern vad hon trodde det beror på att vissa lärare inte är lika nöjda med sitt yrke som andra. Hur kommer det sig?

– Jättesvår fråga, men jag tror att vi i Sverige har gjort för stora förändringar som gjort lärarna osäkra. I Finland har man sett över kursplanerna och gjort justeringar efter vad som behövs. Men så har vi i Sverige inte gjort, utan ungefär vart tionde år har utbildningsministrar velat sätta sitt namn på kartan och gjort en jättestor förändring av hela läroplanen. Gjort om, ändrat och döpt om saker, så att lärare som varit erfarna och trygga i sina ämnen och sin undervisning, förvandlats till nybörjare som varit tvungna att lära sig ett nytt betygssystem.

– Det har säkert varit positiva förändringar ibland, men jag tror att det har kostat och gjort hela lärarkåren osäker i stället för att låta lärarna bygga på och utveckla sin undervisningsskicklighet.

Matilda Ernkrans var inne på samma besinningsfulla linje.

– Vi eftersträvar en reformering av lärarutbildningen som tar till vara på det som fungerar och sedan tittar på vilka utvecklingsområden som finns. Så det handlar verkligen inte om att kasta upp allt i luften och göra om helt nytt.

Vendela Ceder, 12, år skrev om lejon. Matilda Ernkrans och Emelie Makdisi kollar stavningen.<br />Foto: Ulf Lodin

En annan anledning till att lärare ångrar sitt yrkesval kan vara bristen på respekt från elever och föräldrar resonerade Emelie Makdisi och frågade Anna Ekström vad regeringen gör för att komma tillrätta med den problematiken.

– Jag gjorde en annorlunda sak, svarade Anna Ekström, jag skrev in i läroplanen att elever ska behandla lärare med respekt. Nu står det klart och tydligt att elever ska behandla varandra och personal i skolan med respekt. Så har det inte stått förut, det försvann ur läroplanen på 80-talet. Jag vet inte om det kommer få någon effekt, men vi brukar ju följa läroplanen i det här landet.

Emelie Makdisi som går sista terminen, känner att hon hamnat rätt i sitt yrkesval, inspirerad av sin mamma som är biträdande rektor i Södertälje. Så vad är det bästa med yrket?

– Att få dela med sig av sin kunskap till eleverna och se att de lär sig och att de utvecklas framåt.

Anna Ekström var mycket belåten med besöket:

– Jag får med mig massor: hur viktigt det är med handledarkompetens, och att om lärarna får ordentligt med förutsättningar att vara handledare, ger det väldigt mycket tillbaka för handledaren. Ett sätt att utveckla undervisningen.

– Värdefullt att på ”gräsrotsnivå” få ta del av erfarenheterna som gjorts från systemet med övningsskolor, tyckte Matilda Ernkrans och Anna Ekström.<br />Foto: Ulf Lodin

– Dessutom älskar jag försöksverksamheter. I svensk skola har vi gjort jätteförändringar utan att först testa i liten skala. Mycket bättre att testa först innan man genomför i full skala.

Även rektor Marianne Widercrantz på Ängsnässkolan är nöjd. Hon tycker att samarbetet med Södertörns högskola är en stor fördel för Ängsnässkolan.

– Vi får fler vuxna i klassrummet och ett försteg när vi ska rekrytera nya medarbetare. Vi hittar guldkornen bland lärarstudenterna, säger hon.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.