Sök

Förskolans koll på genus väcker uppmärksamhet

Förskolläraren Johanna Wallin botaniserar bland utklädningsplaggen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den normkritiska pedagogiken på förskolan ­Sjöfararen tränar både barn och personal i jämställdhet – och väcker uppmärksamhet på andra sidan Atlanten.

Först ett stadigt grepp och sedan en liten vridning med handleden. Elis Storesund visar hur barnen kan hålla penseln för att måla smalare streck. Snart växer fina tunna linjer fram. Glada skratt, papperet vaknar till liv av färgen.

En kreativ aktivitet på förskolan Sjöfararen i Hammarbyhöjden i södra Stockholm, men också ett tillfälle för pedagogerna att rannsaka sig själva. Hur uppmärksammar de barnen? Uttrycker de sig omedvetet på ett sätt som bekräftar kön och normer?

Ska man ta in material som är könsstereotypt måste man arbeta ­aktivt med det.

— Tänker jag att flickorna skulle vara bättre på att måla och teckna, eller att pojkarna inte skulle ha tålamod att sitta kvar vid bordet? frågar Elis Storesund.

Hon är pedagogisk ledare, men också genuspedagog och ansvarig för det normkritiska arbetet på Sjöfararen och ytterligare sex enheter som ingår i Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor.

Genuspedagogen Elis Storesund, som är ansvarig för det normkritiska arbetet på förskolan Sjöfararen, spelar med barnen.<br />Foto: Kristina Sahlén

För en tid sedan märkte personalen på avdelningen Arken att pojkarna efter en stund vid målarbordet gick därifrån. Elis Storesund och hennes kolleger analyserade situationen. Tyckte pojkarna inte om att måla – eller tappade de intresset på grund av personalens eget sätt att tänka om könsroller?

— Det visade sig att de visst tyckte om att måla. I stället var det antagligen så att vi undermedvetet inte ställde samma krav på pojkarna att fortsätta för att vi kanske tänkte att de inte har tillräckligt tålamod. Då får vi jobba på att inte ställa olika krav på barnen beroende på stereotyper, utan se att de behöver olika saker på grund av att det är oerfarna eller kanske har en dålig dag.

När barnen målat färdigt tvättar de sina penslar och ställer tillbaka allt material. En viktig del av pedagogiken är att motverka maktstrukturer och det gör man bland annat genom att skapa gruppkänsla och delaktighet.

I en annan del av rummet ropar en flicka ilsket när det torn hon byggt av klossar rasar samman. Ivriga händer hjälper henne att restaurera bygget.

Materialet på förskolan är valt för att inte automatiskt föra tanken till henne eller honom. Det ska kunna omformas till allt möjligt, beroende på vad barnen leker. Dockor och bilar är inte bannlysta, men används med eftertanke.

— Ska man ta in material som är traditionellt könsstereotypt måste man jobba aktivt med det. Har du många bilar eller dockor behöver du tänka igenom vad de ska vara till för. Ibland vill barn som har fått syskon leka med dockor och då är det naturligt att använda dem. Du måste skapa situationer med barnen och tänka på hur du pratar med dem.

Det svåra i normkritiskt arbete är att hela tiden försöka se det osynliga, förklarar Elis Storesund. Arbetar vi på ett jämställt sätt, har vi olika förväntningar på barnen, är det något vi behöver förändra? Som exempel tar hon konflikter mellan barnen. Personalen kan tro att man löser dem på samma sätt, oavsett om det handlar om flickor eller pojkar.

Förskolläraren Johanna Wallin i biblioteket på Ekens förskola, där illustrationer ut barnböcker pryder väggarna. <br />Foto: Kristina Sahlén

— Men vi kanske inte är säkra, så vi undersöker det nästa gång vi har en planeringsträff och kan ta upp en bredare diskussion. Vi tittar på oss själva: Använder jag rösten på olika sätt och har jag olika gränser för barnen? Höjer jag rösten mer till pojkarna?

I den dokumentation personalen löpande gör om hur barnen agerar finns en särskild kolumn för normkritiska observationer. Exemplen direkt från verksamheten blir bränsle till en ständigt pågående intern fortbildning.

— Vi kanske märker att pojkar och flickor delar upp sig i grupper efter kön. Så vill vi inte ha det. Kan vi då göra något så att barnen möts och blir personer i stället för att identifiera sig med kön, säger Elis Storesund.

Gården utanför fönstret är knappt skönjbar i det svaga eftermiddagsljuset. Klätterställningen syns bara som en svag siluett, en uppochnervänd hink lyser upp i gråskalan.

Man kan inte vara normkritisk om man inte har ett öppet sinne.

På andra sidan vägen väntar Nackareservatet som en aldrig sinande källa till höstens temaarbete om hållbarhet och naturens växtkraft. Några stenkast åt andra hållet ligger Ekens förskola, som också tillhör Hammarbyhöjden. Här jobbar förskolläraren Johanna Wallin. Hon framhåller att mycket av arbetet med normer och genus handlar om förhållningssätt. Det gäller allt från böckerna personalen läser för barnen till hur förskollärare och barnskötare ropar på dem. Hellre ”barnen” och ”kompisar” än ”pojkar” och ”flickor”.

— Och om man hittar en rosa tröja på golvet och inte vet vems det är ska man inte bara fråga alla flickor.

Hur håller ni normkritiken levande?

— Med rutiner och ett öppet samtalsklimat. Vi pratar regelbundet om hur vi jobbar med våra strategier. När det blir fel försöker vi att inte skuldbelägga varandra. Man kan inte vara normkritisk om man inte har ett öppet sinne.

Alla barn på Ekens förskola uppmuntras att leka med alla leksaker, oavsett hur de traditionellt anses könskodade.<br />Foto: Kristina Sahlén

Märks det på barnen?

— Ja, de vågar prova fler saker än de gjorde förut. Jag hoppas och tror att vi ger dem en bredare världsbild. De har flera sätt att hitta sig själva på än folk som är inne i normen och tror att man inte får bryta mot den.

På Eken arbetar pedagogerna mycket med att öppna barnens ögon för att det finns fler familjekonstellationer än den traditionella.

— Det började med att vi under en period såg att de bara lekte mamma, pappa, barn, men nu ser jag flickor som låtsas att de gifter sig med varandra. Andra leker pappa, pappa, hund och katt, säger Johanna Wallin.

Även om alla förskolorna i Hammarbyhöjden arbetar med samma pedagogik är det Sjöfararen som blivit galjonsfigur for normkritik och genustänkande. Förklaringen finns i ett stort reportage i New York Times. Tidningens korrespondent tillbringade nyligen flera dagar på förskolan och delgav läsarna sin hänförelse över arbetet med normkritik och könstänkande i så tidig ålder.

Fredrik Stoltz ler lite åt det internationella intresset. Han har arbetat som förskollärare i tio år och de två senaste på Sjöfararen. För några år sedan pluggade han genusvetenskap en termin vid Umeå universitet.

— Jag påminner mig hela tiden om att möta barnen oberoende av kön och försöker bryta de traditionella könsmönstren, säger han.

Foto: Kristina Sahlén

Om en pojke har på sig en Batman-tröja undviker Fredrik Stoltz att säga att tröjan är cool och häftig.

— Det är inget fel att prata om superhjältar, men det är bättre att göra det på ett mer neutralt sätt. Som fråga vilka superförmågor de skulle vilja ha. Det tycker både tjejer och killar är spännande.

Fredrik Stoltz är en av få manliga förskollärare i Hammarbyhöjden. Det gör inte att han arbetar på ett annorlunda sätt med normer och genustänk, menar han, men det bidrar förmodligen till att han delvis har en annan utgångspunkt än sina kvinnliga kolleger.

— Vi kanske tror att vi bemöter barnen likadant oberoende av kön, men det gör vi nog inte. Jag är säkert påverkad av mina erfarenheter av att ha vuxit upp som man.