Sök

Skolinspektionen överklagar om Römosseskolan

Römosseskolan. Bild: TT.

Skolinspektionen går vidare för att stänga den kritiserade Römosseskolan i Göteborg. Det tidigare beslutet om stängning upphävdes av förvaltningsrätten. Men Skolinspektionen överklagar nu till kammarrätten.

LÄS ÄVEN: Kritiken – efter att stoppade skolan får öppna igen

Förvaltningsrätten ansåg i sin dom att Skolinspektionens beslut var rätt när det togs, men pekade på att föreningen bakom skolans tre enheter sedan fått en ny ledning och att en ny prövning måste göras.

Men så lätt ska det inte få vara att få driva verksamheten vidare, anser Skolinspektionen. Det skulle göra det mycket svårare att "agera kraftfullt mot huvudmän som myndigheten inte bedömer som seriösa", skriver man i överklagan till kammarrätten, enligt Göteborgs-Posten.

Två personer som haft koppling till skolorna är åtalade för ekonomisk brottslighet. 13 miljoner kronor som föreningen fått i kommunal skolpeng misstänks ha använts till helt andra ändamål än skolverksamheten.

Fyra av fem ledamöter i föreningen Framstegsskolans styrelse bedömdes som olämpliga när Skolinspektionen tog sitt beslut om stängning i oktober.

De tre Römosseskolorna har varit fortsatt öppna, med stöd av ett tidigt beslut från förvaltningsrätten i väntan på domen.

Skolinspektionen framhåller i sin överklagan att föreningens ekonomi varit misskött även när andra personer satt i styrelsen, och att "i stort sett hela ledningskretsen bedömts olämplig".

Skolorna har tidigare haft en muslimsk inriktning, men i december meddelade föreningen Framstegsskolan att man byter profil och tar bort alla religiösa inslag ur verksamheten.

LÄS ÄVEN:

Kritiken – efter att stoppade skolan får öppna igen

Skolinspektionen stänger kritiserade friskolor