Sök

Regeringen går vidare med plan att stoppa nya religiösa friskolor

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Foto: Johan Strindberg.

Regeringen har länge varit tydlig med att man vill begränsa möjligheterna för religiösa friskolor, både nya och existerande. Nu driver man linjen vidare men ser samtidigt inte att ett färdigt förslag kan ligga på bordet innan valet i september.

Utbildningsdepartementet är klar med ett förslag om etableringsstopp för nya skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Befintliga skolor ska inte tillåtas utöka sin verksamhet utöver redan beviljade tillstånd.

– Religiös påverkan hör inte hemma i skolan, säger skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) till GP.

Etableringsstoppet motiveras med att det förekommer allvarliga brister i religiösa friskolor, att de kan förstärka segregationen och att det förekommer kopplingar med våldsbejakande extremistmiljö.

Departementet anser att förslaget är förenligt med bland annat nationell och internationell rätt om religionsfrihet och med näringsfriheten.

Regeringen räknar dock inte med att det finns en majoritet i riksdagen för förslaget. I början av februari sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) att "ett förbud finns det inte majoritet för i dag".

Förslaget skickas nu ut på remiss. Det är tänkt att träda i kraft 1 januari 2024.

LÄS ÄVEN:

Regeringen vill förbjuda nya religiösa friskolor

Kontrollen av religiösa friskolor skärps