Sök

Kritiserade friskolor byter inriktning

Römosseskolorna ska från nästa terminsstart vara icke-konfessionella.

Föreningen Framstegsskolan slopar de religiösa inslagen på de tre Römosseskolorna i Göteborg. Samtidigt har all personal sagts upp.
Axel Darvik (L), skolkommunalråd, är fortsatt kritisk.
– Mitt förtroende för föreningen är förbrukat, säger han.

De tre nedstängningshotade muslimska friskolorna ska från nästa terminsstart vara icke-konfessionella, meddelar Framstegsskolan i ett pressmeddelande.

Dessutom har tidigare medlemmar lämnat föreningen och en ny styrelse valts vid en extra föreningsstämma.

"Avgående styrelse lämnar nu över till proffs som med nya krafter, gedigen och lång erfarenhet kan få vara med och utveckla föreningens skolor till nästa nivå. Den ledamot som inte fick någon kritik i Skolinspektionens beslut kvarstår också för att bidra med kontinuitet", skriver föreningen.

Ekonomiska brott

Skolinspektionen drog i höstas in tillståndet för föreningen som driver Römosseskolorna.

Anledningen var att miljontals kronor försvunnit och att fyra av de fem tidigare styrelsemedlemmarna bedömdes som olämpliga. Två personer som varit knutna till verksamheten har åtalats för ekonomisk brottslighet.

Efter att ha överklagat fick föreningen dock så kallad inhibition, det vill säga rätt att fortsätta med verksamheten till dess att frågan är avgjord.

Får skolpeng

Oklarheterna kring skolornas ekonomi gjorde att Göteborgs stad i maj började att hålla inne skolpengen. Nyligen bestämdes dock att pengarna, omkring 42 miljoner kronor, ska betalas ut.

Föreningen hoppas nu att förändringarna ska leda till att Skolinspektionens beslut hävs.

– I och med att man nu bytt styrelse finns det såvitt jag kan se ingen grund för Skolinspektionens beslut. Men vi får väl se när de yttrar sig. Sedan är det upp till förvaltningsrätten hur de handlägger ärendet. Förhoppningen är att det ska kunna gå ganska fort, säger Peter Hamnebo, en av föreningens advokater, till TT.

Samtidigt har dock all personal från skolan sagts upp, trots kommunens beslut om att betala ut skolpengen.

"En kassako"

Axel Darvik (L), som är skolkommunalråd i Göteborg, är skarpt kritisk.

– Jag litar inte ett dugg på att de nu försöker att ändra ideologisk inriktning eller försöker ställa saker och ting till rätta, säger han vid en pressträff.

I stället, fortsätter Darvik, är risken stor att pengarna i förlängningen inte hamnar hos Römosseskolorna utan hos föreningarna som ligger bakom.

– Jag tror inte ett dyft på det där. Det är ett sätt att försöka sig på en skenmanöver för att rädda kvar en kassako för Islamiska förbundet i Sverige. De försöker på alla sätt att rädda kvar den verksamheten, säger Darvik.

Peter Hamnebo bekräftar att personalen sagts upp och att ett av syftena är att minska på kostnaderna vid en eventuell nedläggning.

Målet är enligt honom dock att uppsägningarna inte ska verkställas.

– Föreningen har en skadebegränsande skyldighet. Så det här är en åtgärd i förebyggande syfte på lång sikt, om kommunen fortsatt inte gör rätt för sig, säger han.

– Annars kommer uppsägningarna att återkallas, det är absolut ambitionen. Men vi har inte sett pengarna än, mer än för november.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.