Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Testa dig själv: Hur mår du på jobbet?

Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, som nu kraftsamlar kring arbetsmiljöarbetet.

Hur frisk är din arbetsplats, egentligen? Forskare har hittat åtta faktorer som spelar stor roll för hur vi mår på jobbet.

”Min chef har ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap”

”Jag känner delaktighet”

”Jag kan prioritera arbetsuppgifter vid hög belastning”

”Min arbetsplats är en rättvis och transparant organisation”

Se där fyra exempel av de åtta friskfaktorerna. Kryssar du ”ja” efter varje påstående har du sannolikt lägre sjukfrånvaro än den som fyller i ”nej” på ovanstående.

Ett närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet är nämligen viktiga friskfaktorer som får människor att må bra på jobbet.

Det har en grupp forskare kommit fram till sedan de tittat på vad som avgör att en del verksamheter har lägre sjukfrånvaro än andra.

Uteblir ”ja”-kryssen finns all anledning att se över arbetsmiljön.

Forskarna bakom studien Hälsa och Framtid kom fram till åtta faktorer som spelar stor roll för hur friska medarbetarna på en arbetsplats är.

– Genom att använda dessa friskfaktorer systematiskt och långsiktigt förbättrar ni chansen att skapa god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro, säger Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, som nu kraftsamlar kring arbetsmiljöarbetet.

”Från risk till frisk”, heter satsningen som startar med Världslärardagen den 5 oktober. Därefter följer höstens arbetsplatsdialog som har fokus på de åtta friskfaktorer som utmärker friska arbetsplatser.

– En satsning som under perioden den 5 till 23 oktober ska peppa till att få igång arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen, säger hon.

En enkel metod för att stötta ombud och medlemmar i det systematiska arbetsmiljöarbetet startar i en dialog om viktiga friskfaktorer för lärare och skolledare.

Vilka signaler indikerar att en arbetsplats mår dåligt?

– Konflikter är alltid en varningssignal. Ofta bottnar konflikter i att man inte hinner prata med varandra, vilket i sin tur kan ha orsaker i att arbetsbelastningen är för stor. Stress med andra ord.

Bristen på kommunikation kan åtgärdas, utan några stora åtgärder.

–Man kan hitta styrka i att bara prata med varandra. Att ta tag i en kollega och upptäcka att du inte är ensam med att tycka som du gör. Sedan kan ni tala med skyddsombudet och berätta hur ni ser på problemet.

Hur har arbetsmiljön försämrats genom åren?

– Det är svårt att peka ut direkta orsaker, det räcker att konstatera att sjukfrånvaron för lärare stadigt har ökat de senaste åren. Läraryrket har blivit ett riskyrke, vilket verkligen motiverar att arbeta engagerat och systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Gör så här!

 • Prata med kollegor, skyddsombud och ombud.
 • Involvera chefen/rektor i dialogen.
 • Använd Lärarförbundets arbetsplatsdialog för att ta fram den viktigaste friskfaktorn. 
 • Formulera en handlingsplan.

8 faktorer för en friskare arbetsplats

Mycket hänger på ledarskapet, men framför allt krävs en organisation där cheferna har förutsättningar att leda på ett sätt som får medarbetarna att må bra. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete väl integrerat i den dagliga verksamheten, är också en viktig förutsättning för att skapa trivsel i jobbet.

 1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
 3. En välutvecklad kommunikation och feedback
 4. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
 5. Kompetensutveckling och möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter
 6. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
 7. Kompetensutveckling hela karriären och möjlighet till anpassning
 8. En rättvis och transparent organisation