Sök

Kvarsittning: Är utbildade lärare verkligen alltid bättre?

Kan man vara lärare utan att ha gått lärarhögskolan? Poddpanelen Eva Lindström, Charlotta Hemlin och Henrik Isacsson pratar om obehöriga lärare i Kvarsittning.

Kan obehöriga lärare göra ett lika bra jobb som utbildade lärare? Poddpanelen diskuterar synen på utbildning i nya avsnittet.

Kan man verkligen vara lärare utan att ha gått lärarhögskolan? Förskolläraren Eva Lindström är förbannad på kollegor som tycker att det ”räcker att bara gilla barn och att vara engagerad”.

– Nej det räcker inte. Det underlättar ju om man gillar barn när man har det här jobbet, men kollegor som den här synen att det räcker att gilla barn gör mig helt galen. Jag blir arg och ledsen och trött, säger hon.

Poddkollegan Charlotta Hemlin jobbar som lärare i svenska som andraspråk på gymnasiet är inne på samma spår och tycker att det handlar om okunskap om själva yrket.

– Det finns ju en enorm brist på SVA-lärare och många som undervisar i ämnet utan att ha rätt utbildning. Det finns en syn att man kan undervisa i svenska som andraspråk om man är svensklärare, men inte tvärtom, för att svenska anses som lite finare. Svenska som andraspråk är lite lågstatus men jag tycker att det är Sveriges viktigaste ämne. Det var först när jag fick rätt utbildning som jag förstod förstår hur svårt det här ämnet faktiskt är.

Lyssna på Kvarsittning!

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.