Sök

Nytt krav: Nio av tio elever ska delta i Pisa

Fler skolor kommer att få anordna uppföljande prov för att säkerställa 90 procents svarsfrekvens på Pisa-proven.

Skolverket skärper kraven på de skolor som ska delta i kunskapsmätningen Pisa. De skolor som inte får tillräckligt många elever att skriva Pisa den första gången måste anordna fler prov.

I våras riktade Riksrevisionen hård kritik mot Skolverket och regeringen för hur den senaste Pisamätningen hanterades. Kritiken gick ut på att Sverige hade exkluderat – i förväg plockat bort – en för hög andel elever, med risk för missvisande – för positivt – resultat.

Pisa är en av flera internationella kunskapsmätningar som Sverige deltar i. Och Pisa betraktas som mycket viktig, eftersom den, till skillnad från betyg och nationella prov, ger en bild av svenska elevers kunskapsnivå över tid.

Efter diverse utredningar och en bitvis hård politisk debatt redovisar nu Skolverket till regeringen hur den ska säkerställa ett högre deltagande.

Av redovisningen framgår att Skolverket kommer att lägga ribban högre än vad OECD gör. OECD, som är internationellt ansvarig för Pisamätningen, kräver 77 procents svarsfrekvens. Skolverket kommer att kräva 90 procent. "Fler skolor kommer därmed att få anordna uppföljande prov, vilket bör höja svarsfrekvensen nationellt", skriver Skolverket.

Skolverket kommer också att följa upp exkluderingarna mer detaljerat genom att begära redovisning av skolorna innan Pisa genomförs.

En mängd föräldrar kommer dessutom att få information hemskickad om hur viktigt det är att alla utvalda elever deltar i Pisa.

LÄS ÄVEN

Här är siffrorna bakom Sveriges läslustras

Regeringens svar på kritiken mot Pisa 2018

Nya turerna i Pisa-kaoset – fel i fler skolundersökningar