Sök
Publishing-priset logga

Pisa-kritiken: "Därför vill vi se oberoende utredare"

Roger Haddad vill att riksdagen röstar fram krav på oberoende Pisa-utredning.

Liberalerna vill se en oberoende utredning av Pisa. Nu ska utbildningsutskottet rösta.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson, har formulerat ett så kallat utskottsinitiativ, ett förslag om att utbildningsutskottet ska ge regeringen i uppdrag att tillsätta en oberoende utredning Pisa-urvalet som skedde inför 2018 års studie.

Motsvarande uppdrag har redan gått från utbildningsminister Anna Ekström (S) till OECD, som står bakom testerna.

Detta sedan Expressen granskat elevunderlaget. Tidningen menar att för många elever exkluderats ur undersökningen, och att detta skett på grund av bristande språkkunskaper.

Utbildningsminister Anna Ekström har tidigare sagt till Läraren.se att hon anser att OECD är bäst lämpade att göra granskningen av det svenska urvalet.

”Inte Anna Ekström som avgör”

Roger Haddad menar att OECD är part i målet:

– Det avgör inte Anna Ekström, utan Sveriges riksdag. De bekymmer och brister som jag ser har skett ute på skolor, och i relation mellan skolor och Skolverket. Regeringens representant är Skolverket, och det bästa är att ha någon utifrån som inte är part i målet, säger Roger Haddad.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson deltog i utbildningsutskottets möte under onsdagen.

– Det viktigt att komma ihåg vem som ansvarar för vad. När det gäller urvalet av skolor är det OECD. När det gäller att sammanställa resultaten så är det OECD. Och när det gäller elever som ska bli exkluderade är det de deltagande skolorna. Det vi kan göra är att utbilda de deltagande skolorna så att de vet vad det finns för regler och hur de ska förstå reglerna. Sen behöver vi hela tiden titta på om vi kan förbättra den utbildningen och bli ännu tydligare om det finns skolor som inte fullt ut följer reglerna, säger han.

Hur trygg är du med underlaget till Pisa 2018?
– Jag är trygg med underlaget. Vi kommer aldrig med 100 procents säkerhet kunna säga att alla skolor har gjort rätt. Men vi kan göra allt vi kan för att alla ska följa reglerna. Kan Skolverket bli ännu bättre? Det får vi titta på. Ser vi att det är möjligt att vässa det arbetet får vi göra det, säger Peter Fredriksson.

Utbildningsutskottet kommer att rösta om det liberala förslaget under nästa vecka.

Ministern: Ingen oberoende Pisa-granskning