Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

OECD ger grönt ljus för svenska Pisa-resultat

Sverige får godkänt trots att en stor andel elever exkluderades från kunskapsmätningen Pisa 2018, anser OECD.
I en granskning som utbildningsminister Anna Ekström (S) beställt kallar OECD Sveriges resultat för "acceptabla". Men det finns reservationer.

När resultaten från senaste Pisa-mätningen kom i december i fjol hade Sveriges elever förbättrat sina resultat jämfört med tre år tidigare.

Men förbättringen har ifrågasatts, utifrån hur urvalet till mätningen 2018 gjordes.

Andelen elever som exkluderades från att skriva testen i Sverige var drygt 11 procent, jämfört med gränsen som egentligen går vid fem procent.

OECD kallar i sin granskning Sveriges resultat för acceptabla, med tanke på att Sverige tagit emot många invandrar- och flyktingungdomar som inte hunnit lära sig svenska.

Enligt OECD:s beräkningar är det uppskattade antalet elever som exkluderades från testerna i Pisa 2018 på grund av språket, jämförbart med det uppskattade antalet elever som potentiellt kunde bli exkluderade på grund av språket.

OECD poängterar dock i sin rapport att sifferunderlaget inte är exakt när det gäller hur många elever som exkluderats just på grund av de inte kan tillräckligt mycket svenska. På grund av dataskyddsförordningen har det inte funnits officiella siffror som gjort att man mer exakt kunnat beräkna hur många immigranter eller flyktingar som erhållit mindre än ett års svenska. I stället är det en uppskattning som bygger på diverse antaganden.

Läs Lärarens artiklar om Pisa 2018