Sök
Publishing-priset logga

Kritiken mot Pisa-firandet: "Skrämmande"

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Sverige har exkluderat störst andel elever – drygt 11 procent - från att delta i Pisa 2018.
– Det är svårt att känna glädje när mer än elva procent av eleverna tagits bort på grund av för dåliga kunskaper i svenska, hävdar Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin till TT.

Svenska lärare har plockat bort dubbelt så många elever från testen, i jämförelse med Pisa 2015. Genomsnittet för de 37 OECD-länderna var 4 procent.

- Vi klarar inte av att ta hand om barn som kommer från andra länder, säger Kristina Axén Olin till TT.

Axén Olin är kritisk till att utbildningsministern i intervjuer och på Twitter talar om en "glädjens dag".

– Det är inget glädjande besked, utan skrämmande, fortsätter hon.

Statistiskt är det inte säkerställt att det handlar om dessa elever. Lärarna kan exkludera elever av tre skäl:

·       måttlig till svår permanent fysisk funktionsnedsättning

·       kognitiv beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning

·       inte har svenska som modersmål, har begränsade kunskaper i svenska och som har fått mindre än 1 års undervisning i svenska.

Av juridiska skäl särskiljs inte de olika grupperna när skolorna exkluderar elever utan alla elever klumpas ihop i en grupp. Skolverket vet därför inte av vilka skäl skolor har exkluderat elever.

Myndigheten skriver i sin svenska sammanfattning av Pisaundersökningen att: ”Det finns goda skäl att tro att den ökade graden av exkludering mellan 2015 och 2018 i huvudsak beror på ökad andel elever med begränsad erfarenhet av svenska språket”.

Antagandet grundar sig i de stora migrationsströmmar med ungdomar som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015.

Pisaexperten Alli Klapp, från Göteborgs universitet, håller med och hon ser det som en viktig fråga i debatten om Sveriges problem med likvärdigheten.

– Om det handlar om 4-5 procents bortfall så är det ändå en stor andel och då kanske vårt resultat i Pisa 2018 är lite överskattat, säger hon.

OECD har accepterat att Sverige exkluderat så många elever i Pisa 2018 trots att andelen överstiger 5 procent. Skälet är de stora migrationsströmmarna 2015.