Sök
Publishing-priset logga

Efter avslöjandet: Skolverket backar om Pisa-granskningen

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, får inte förhandstitta på OECD-utredningen om de svenska Pisa-resultaten.

Skolverket styr själv Pisa-granskningen – i praktiken en granskning av myndighetens eget arbete. Det visar ett avslöjande i Expressen. Efter avslöjandet har inte Skolverket längre möjligheten att förhandsgranska resultatet.

I två artiklar i Expressen, har tidningen granskat det svenska Pisa-resultatet. Slutsatsen är att en stor mängd utrikesfödda elever fråntagits möjligheten att göra provet, på felaktiga grunder.

Nu visar tidningens genomgång dessutom att Skolverket själva styr stora delar av den utredning som OECD gör för att se om några fel begåtts i urvalet. Detta trots att Skolverket själva ansvarar för Pisa-studien.
Enligt Expressen skulle Skolverket även vara först med att få del av OECD-utredningen som väntas senare i september. 

Nu säger utbildningsminister Anna Ekström, (S):

– Jag har pratat med Skolverkets generaldirektör som har meddelat mig att han inte finner det lämpligt att Skolverket i detta fall gör en förhandsgranskning av OECD:s rapport. Rapporten kommer att publiceras omedelbart när den är klar, säger Anna Ekström, i ett mejl till Läraren.se

– Vi ser inget behov av att få se rapporten, eftersom vi underhand har fått möjlighet att svara på frågor och bidra till att det inte uppstår några missförstånd, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, till Läraren.se.

Peter Fredriksson menar att det inte är något avvikande som skett när Skolverket och OECD haft täta kontakter om rapporten.

– Det är en vanlig gång i en granskning att den granskande parten har mycket kontakter underhand, och det har vi, eftersom det ska bli rätt. När OECD väl är färdiga med rapporten lämnar vi den till vår uppdragsgivare, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

Men varför ville ni ha möjligheten att förhandsgranska?
– Den vanliga rutinen är att den granskade parten får titta på rapporten, så att det inte är några felaktigheter. Det ligger i granskarens intresse att fakta är korrekt, säger han.

 

Jag kan inte värdera det. Stämmer det?
– Det är en helt vanlig gång mellan granskaren och den granskade parten, att man stämmer av osakligheter. Det är inget utöver vad som är att betrakta som en rutin, säger Peter Fredriksson.

Hur rimligt är det att Skolverket sätter ramarna för sin egen granskning?
– Expressens första artikel väckte frågor, och jag är lika mån som alla andra om att bli försäkrad om att den svenska delen är korrekt. Vi förde ett samtal med våra uppdragsgivare (regeringen, reds anm) och vi är överens om att det är lämpligt att OECD tittar på det här. Och då är det naturligt att vi talar om vilka frågor som väckts och vad vi skulle vilja få belyst. Det är inte konstigt det heller. Man måste klargöra för granskaren vad som ska granskas. OECD läser inte svenska kvällstidningar, de måste få veta vilka frågor som och problem som de behöver titta på, säger Peter Fredriksson.

Han säger att det inte är en fråga om att detaljstyra granskningen.

– De är helt fria att söka svar på frågor som Expressen väckte. OECD är den organisation som kan Pisa bäst. Vill man ha en helt oberoende granskning, då välkomnar jag det. Och då blir det en annan arbetsgång då får politiken fatta beslut om det och då är inte vi involverade, säger Peter Fredriksson.

En invändning i Expressens artikel är att Skolverket och OECD sitter i samma båt. Hur troligt är det att ni får ett rättvisande resultat av en granskning?
– Det är en spekulation. Jag tror inte att OECD har något som helst intresse av att mörka något eller dölja några felaktigheter. Det är jätteviktigt för dem att säkra Pisa-studien går rätt till. Och vi har precis samma intresse. Den frågan utgår ifrån att det skulle finnas ett sådant intresse, att dölja något. Det finns det inte, säger Peter Fredriksson.

– Sedan är det inte Skolverket som exkluderar elever, det är skolorna. Så även om den helt absurda tanken att vi skulle vilja plocka bort elever för att förbättra resultaten, om den skulle infinna sig så har vi inget intresse av att göra fel och vi kan inte göra fel, det är skolorna som exkluderar elever.

Var har det brustit då, det finns en orimlig skillnad mellan andelen nyanlända och andelen elever med invandrarbakgrund som gjorde provet?

– Vi kan inte utgå från Migrationsverkets statistik. Dels för att vi inte kan byta statistikunderlag, för då kan man inte jämföra siffrorna. Men framför allt för att Migrationsverkets statistik bara säger när eleverna anlände till Sverige men det är inte det man utgår ifrån. Det handlar om språkbarriär, och hur länge de gått i skolan och hur länge de läst svenska, säger Peter Fredriksson.

Precis som tidigare menar utbildningsminister Anna Ekström att det inte är aktuellt med en extern utredning.

– I juni bad jag OECD att granska Sveriges resultat ytterligare en gång för att verkligen säkerställa att vi kan dra rätt slutsatser utifrån resultaten i PISA. Den granskningen kommer OECD att leverera, säger hon.