Sök

Forskare: Inga fördelar med tidiga betyg

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Alliansens förslag om betyg från årskurs 4 får återigen mothugg. Det finns inga fördelar med tidiga betyg, enligt en rapport som i dag överlämnas till Skolforskningsinstitutet. Forskarna kan inte heller se ett samband mellan tidiga betyg och höga resultat i Pisa-undersökningar.

Lågpresterande elever som fick betyg i årskurs 6 presterade sämre än de som inte fick betyg, medan högpresterande elever inte påverkades nämnvärt.

Det visar en genomgång av nationell och internationell betygsforskning som i dag överlämnas till Skolforskningsinstitutet, skriver Svenska Dagbladet på onsdagen.

– Att i nuläget gå ner i åldrarna med betyg, när det finns så tydliga varningssignaler i forskningen – framförallt med hänsyn till dem som har det svårast i skolan, tycker vi inte är att följa idén att skolan ska vila på vetenskaplig grund, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik och en av forskarna bakom rapporten, till tidningen.

Forskarna kan inte heller se ett samband mellan tidiga betyg och höga resultat i Pisa-undersökningar. De pekar också på att det inte verkar finnas något annat EU-land som har ett betygssystem som reformerats så flitigt som Sverige.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.