Sök

Pojke drunknade på skola – lärare och rektor åtalas

Bild: Getty Images, Hussein El-Alawi/TT

Tre lärare och en tidigare rektor på Tångvallaskolan åtalas nu för arbetsmiljöbrott misstänkta för att ha vållat en sexårig elevs död i samband med en drunkningsolycka.
Om de döms kan de riskera upp till två års fängelse.

LÄS MER: 

6 av 10 kommuner saknar riktlinjer för simning

Efter sexårige Rais död – nu ändras riktlinjerna

För drygt två år sedan, den 18 augusti 2020, drunknade den då sexåriga pojken på sin första riktiga skoldag på Tångvallaskolan. Han hade idrottslektion tillsammans med 40 andra barn och tre lärare. Pojken hade badat i bassängen tidigare men var inte simkunnig. Det var han inte ensam om.

Enligt schemat den dagen skulle barnen varit uppdelade i två grupper men lärarna beslöt att bada med alla elever samtidigt. Det pågick både bad och simundervisning parallellt i bassängen när en annan elev upptäckte sexåringen på botten av den djupa delen. Eleven kallade på en av lärarna som befann sig längre bort vid bassängkanten.

Det gjordes hjärt- och lungräddning direkt av lärarna och ambulans tillkallades men pojken förklarades senare död på sjukhuset.

Advokat Sophia Djerf är målsägarbiträde till pojkens mamma:

– Min klient är lättad över att utredningen är klar och att åtal nu väckts. I en fortsatt tung och mörk tid för henne och familjen känns det så klart bra att domstolen nu får pröva de inblandades agerande och delaktighet i denna oerhörda tragedi, säger hon.

Krisgruppen möttes på morgonen i skolan

Utbildningschefen Anders Grundberg i Vellinge kommun arbetade inte i kommunen då olyckan skedde men har hanterat efterdyningarna av den. Rektorn som nu åtalas arbetar inte kvar på skolan men det gör de tre lärarna.

Vellinge kommun har väntat på åtalet sedan i december 2021, säger utbildningschefen Anders Grundberg.

– Vi har väntat sedan december i fjol på att åklagare ska väcka åtal eller inte väcka åtal. Nu har vi fått ett besked och får hantera det på bästa sätt. När det väl kommer till rättegång får vi se vad det leder till, säger Anders Grundberg.

Efter beskedet om åtal har Vellinge kommun riggat för stöd på skolan under fredagen. Det handlar både om fullskalig elevhälsa för att möta elevernas behov och företagshälsovård för medarbetarna.

– Alla kommer erbjudas individuellt stöd om behov finns, säger Anders Grundberg.

Är de tre lärarna i tjänst på skolan?

– Alla lärarna är i tjänst i dag och vill vara i tjänst. De kommer erbjudas det eventuella stöd de vill ha utifrån deras individuella behov. De är våra medarbetare och de är åtalade men inte dömda, säger han.

Jessica Öberg, Lärarförbundets ordförande i Vellinge:

– Detta kom precis så jag kan inte uttala mig i frågan än, men det är en sådan tragisk historia för alla inblandade.

Många kommuner saknar riktlinjer

Utredningar som gjorts efter olyckan av både Arbetsmiljöverket och kommunen själva har visat på säkerhetsbrister och otillräckliga riktlinjer.

Riktlinjerna har därefter skärpts i kommunen. Men Vellinge kommun har inte varit ensamma om brister när det gäller säkerheten vid bad och simundervisning. Lärarens stora granskning, våren 2021, visade att sex av tio kommuner saknade centrala riktlinjer för hur simundervisning skulle ske på ett säkert sätt med barn och elever.

Det är inte vanligt att lärare och annan skolpersonal åtalas för liknande brott men det har förekommit fall tidigare som lett till fällande domar. De fallen har lett till villkorlig dom i kombination med dagsböter, men enligt straffskalan kan brottet ge fängelse i upp till två år.

Vem har haft ansvaret?

Kammaråklagare Klas Norelius på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål anser att han har tillräckliga skäl att väcka åtal och menar att han på objektiva grunder förväntar sig en fällande dom. Han konstaterar att lärarna har den omedelbara tillsynen under en lektion för sina elever som i detta fall var små barn:

– Jag menar att oavsett om lärarna haft en uttrycklig delegering av arbetsmiljöansvaret, som man egentligen måste ha vid sådana här brott, så har de haft ansvaret för eleverna vid den här lektionen. Och en sådan lektion är väldigt riskfylld, säger han.

Klas Norelius. Foto: Lars Dareberg

Klas Norelius anser att lärarna inte gjorde den riskbedömning som krävdes och att de inte heller genomförde lektionen utifrån en sådan.

– Jag anser att de brutit mot sitt arbetsmiljöansvar och varit straffbart oaktsamma genom att de har hållit en lektion utan att det funnits tillräckligt många vuxna pedagoger utifrån antalet barn som varit där, säger han.

Så lärarna har enligt dig varit oaktsamma?

– Jag menar inte att de har gjort ett uppsåtligt brott utan det handlar om oaktsamhet. Och då i två led: Först har de inte gjort den här riskbedömningen vilket lett till att den här pojken omkom. Sedan har de varit direkt oaktsamma i samband med själva lektionen då de inte har sett att han hamnade under vattenlinjen, säger Klas Norelius.

Du anser att lärarna har haft ett arbetsmiljöansvar. Tror du rätten gör samma bedömning?

– Om de inte i egenskap av sin roll som lärare med ett arbetsmiljöansvar skulle vara skyldiga till det brottet så menar jag att de alternativt varit skyldiga till pojkens död som vållande till annans död. Det vill jag också få rätten att pröva. Då handlar det enbart om att de har haft ansvaret genom garantansvaret. De ska ha uppsikt över barnen.

Rektorn, vilket ansvar hade hon, anser du?

– Rektorn ansvarar för arbetsmiljöansvaret på skolan. Det framgår av anställningskontrakten som man undertecknar när man anställs på en skola. Utöver den kommunala föreskriften som fanns och de badregler som hon hade, har hon inte gjort någon egen riskbedömning hur man genomför en lektion för så här små barn och hur bemanningen ska se ut. Det finns inga sådana upprättade regler eller dokument vid det här tillfället för hur det ska gå till.

Hade hon kännedom att de skulle gå att bada?

– Det är något som förhandlingen får visa. Jag tror att vi kan ha olika uppfattningar om hur mycket hon vet och inte vet. I schemat är det utlagt två halvklasslektioner så förhandlingen kommer nog att handla om hennes vetskap om det här. Men oavsett det så har hon, som jag ser det, inte gjort någon riskbedömning kring bad som är en ganska vanligt förekommande aktivitet på den här skolan. Det är inte så att lärarna bara har fått ett infall och gått i väg med barnen.

Klas Norelius menar att det borde ha funnits dokumenterad riskbedömning kring badsituationer. 

Han vill också se att Vellinge kommun betalar tre miljoner kronor i en företagsbot.

Varför det?

– Jag anser att det har begåtts brott i deras verksamhet och det är att jämställa med näringsverksamhet. Grunden är att de inte har gjort vad som kan krävas för att förebygga brottsligheten. Kommunen har själv konstaterat i sin utredning att det funnits brister och förändrat sina dokument kring bad efter det, säger han.

För att utdöma en företagsbot så behöver inte en domstol komma fram till vem som har begått ett brott, men man måste slå fast att ett brott har begåtts.

Yrkar på ett högre belopp än praxis

Klas Norelius säger att hans sammantagna bedömning är att beloppet bör ligga på en nivå som är högre än normalt vid dödsolyckor eftersom skolan är en ”tvingande verksamhet” som ett barn måste gå i. Som förälder måste man lämna över sitt barn till skolan och deras verksamhet. Men i detta fall har barnet omkommit på sin första riktiga skoldag – dagen efter skolans upprop.

– Det menar jag är försvårande, säger Klas Norelius.

Läraren.se söker lärarnas och rektorn juridiska ombud.

En av lärarnas ombud kommenterar:

– Min huvudman förnekar brott och tillbakavisar ansvar.

LÄS ÄVEN:

Sexåring dog – kommun anmäls för badolycka

Simolyckan i Vellinge: Rektorn delgiven misstanke om brott

Simolyckan: 6-åringens död utreds av flera myndigheter

Lärare misstänks för vållande till annans död